Zastava Bolivije

Zastava Bolivije u trenutnom obliku je usvojena 1851. Ima horizontalnu podjelu na tri boje: crvenu, žutu i zelenu. Na sredini se nalazi grb Bolivije.

Zastava Bolivije

Crvena predstavlja životinje Bolivije i njenu oslobodilačku vojsku, zelena plodnost, a žuta nalazišta minerala.