Zastava Afganistana

Avganistanska zastava se sastoji od tri vertikalne pruge koje su crne, crvene i zelene boje. U centru se nalazi stari amblem Avganistana sa džamijom i mihrabom okrenutim prema Meki.

Zastava Avganistana

Ova zastava je usvojena u periodu od 2002-2004 za vreme Prelazne Islamske Države Avganistana. Slična je zastavi iz perioda od 1930 do 1973, sa razlikom da na novoj zastavi na grbu ima još i šehadet (u centru zlatne/zelene boje). Nova zastava je usvojena 4. januara 2004.

Stare zastave

uredi