Zaokruživanje decimalnih brojeva

Kada se decimalan broj veci, gleda se prethodna cifra. Ako je prethodna cifra veća od 5, zaokruzuje se na veći broj, ako je manja, zaokrugljuje se na manji.

Primeri:
~1,88 = 1,9 = 2;
~1,22 = 1,2 = 1.

Kada je prethodna cifra 5, gleda se da li postoji još neka cifra pre nje. Ako postoji, broj se zaokrugljuje na veći, ako ne, broj se zaokrugljuje na manji.

Primeri:
~1,55 = 1,6 = 2;
~1,5 = 2
~1,45 = 1,5 = 1.


Pravila zaokrugljivanja glase:

- ako je prva cifra koju izostavljamo 0,1,2,3 ili 4, poslednja cifra koju zadržavamo se ne menja

- ako je prva cifra koju izostavljamo 6,7,8 ili 9 poslednja cifra koju zadržavamo se povećava za 1

- ako je prva cifra koju izostavljamo 5 i iza nje ima još cifara, poslednja cifra koju zadržavamo povećava se za 1

- ako je prva cifra koju izostavljamo 5 i iza nje nema drugih cifara, zakrugljuje se na manji broj.


Inače, ako treba nacrtati krug ili elipsu oko broja kažemo zaokružiti broj, a ako treba dobijenu vrednost zameniti sa približnim brojem tada kažemo zaokrugliti broj.