Zabavna muzika

(Preusmjereno sa stranice Zabavna glazba)

Zabavna muzika ili zabavna glazba je izraz kojim se u najširem označava muzika koja je komponirana i reproducirana s prvenstvenom svrhom da zabavi slušatelja. U užem smislu se pod time podrazumijevaju razni oblici muzičkih žanrova koji se razlikuju od ozbiljne muzike namijenjene društvenoj eliti, odnosno narodne muzike temeljene na tradiciji. Zabavna muzika se počela diferencirati od potonje s razvojem štampe i masovne kulture u 19. vijeku koji su prvo preko notnih zapisa, potom preko gramofona, radija i televizije omogućili da se ta muzika komercijalizira. Danas se često kao sinonim za zabavnu muziku koristi izraz popularna muzika.

Eksterni linkovi

uredi