Zaštićeno stanište

Zaštićeno stanište je područje čiji je prioritetni cilj zaštita određenih vrsta ili staništa i upravljanje. Ovakvo stanište pripada kategoriji IV, jednoj od 6 (šest) kategorija u sistemu IUCN kategorizacije zaštićenih područja. Mnoga zaštićena područja ove kategorije imaju redovne i aktivne intervencije kako bi se odgovorilo na zahtjeve pojedinih vrsta, i to je zahtjev drugih kategorija.

Primarni cilj: održavanje, očuvanje i obnavljanje staništa i vrsta. Ostali ciljevi:

  • Zaštita vegetacijskih obrazaca ili drugih bioloških svojstava putem tradicionalnih pristupa gospodarenja;
  • Zaštita fragmenata staništa kao sastavnih dijelova strategija očuvanja krajolika ili morskog krajolika;
  • Razviti javno obrazovanje i uvažavanje dotičnih vrsta i/ili staništa;
  • Osigurati način na koji urbani stanovnici mogu ostvariti redovan kontakt s prirodom. [1]

Zaštićena područja kategorije IV obično pomažu u zaštiti ili obnavljanju: biljnih i faunskih vrsta od međunarodnog, nacionalnog ili lokalnog značaja, uključujući rezidentnu ili migratornu faunu i/ili staništa. Veličina područja varira, često može biti relativno mala, i po tome se ne pravi razlika između zaštićenih staništa.

Upravljanje se razlikuje ovisno o potrebama.

ReferenceUredi