Yochanan bar Nafcha

V. Rabbi Yochanan (razvrstavanje) za više rabina sa istim imenom.

Rabbi Yochanan (Yoḥanan bar Nafḥa); (također poznat kao Rabbi Yochanan bar Nafcha "Rabbi Yochanan sin kovača") bio je jevrejski talmudski učenjak. Bio je rodom iz Tzipporija u Zemlji Izrael. Rodio se kao sin siromašnog kovača, a oba roditelja su mu umrla u djetinjstvu. U dobi od 15 godina je postao učenik znamenitog rabina Yehude Hanasija. Prema predaji je sve svoje bogatstvo i nasljedstvo potrošio na učenje Tore. Poslije je otišao u Tiberijadu gdje je osnovao vlastitu školu, a s vremenom postao i sastavljač Jeruzalemskog Talmuda. Prema predaji je živio preko sto godina.

Vidi jošUredi

NapomeneUredi


LiteraturaUredi

  • Margaliyot, Mordekhai, ed. Entziklopedya l'chachme haTalmud v'hag'onim (2d ed., vol. 1). Jerusalem, 1945 or 1946.
  • Gross, Moses David. Avos hadoros: monografyot al avos haMishna v'haTalmud (5th ed.). Tel Aviv: Yavneh, 1966.