Yang Xiu (dinastija Sui)

Yang Xiu (楊秀) (? -618) je bio kineski carski princ iz dinastije Sui. Bio je sin cara Wena i njegove supruge carice Dugu Qieluo. Otac mu je povjerio vlast nad područjem današnjeg Sichuana i Chongqinga. Godine 602. je optužen za zloupotrebe vlasti, te ga razbješnjeli otac smijenio s dužnosti i degradirao u običnog pučanina. Nakon toga je smješten u kućni pritvor gdje proveo ostatak vladavine svog oca, kao i brata cara Yanga. Nakon što je godine 618. Yang ubijen od strane pobunjenog generala Yuwen Huajija, pobunjenici su nakratko razmišljali o tome da Yang Xiuja proglase za novog cara. Međutim, brzo su se predomislili te su pogubili Yang Xiua i njegove sinove.