Wu Zhi

Wu Zhi je bio savjetnik Cao Pija, cara kineske države Cao Wei, jednog od Tri kraljevstva. Cao Pi je bio sin gospodara rata Cao Caoa te se stalno borio za naklonost oca i nasljedstvo sa bratom Cao Zhijem. Nastojeći eliminirati prijetnju po Cao Pija, Wu Zhi se za račun svog gospodara sakrio u sanduk sa svilom kako bi se ubacio u Cao Zhijevo imanje i tamo likvidirao Cao Zhija; međutim, kada je čuo da je Cao Zhi upozoren na taj plan, od njega je odustao.

Wu Zhi
Tradicionalni kineski 吳質
Pojednostavljeni kineski 吴质
Ovo je kinesko ime; porodično ime je Wu.

V. takođerUredi