Wolfgang Petritsch

Wolfgang Petritsch (Celovec, 26. kolovoza 1947.) je austrijski diplomat. Pripadnik je nacionalne manjine koruških Slovenaca.

Wolfgang Petritsch

Studirao je historiju, germanistiku, politologiju i pravo, na bečkom sveučilištu, gdje je i diplomirao 1972. godine. Od 1977. do 1983. godine je bio tajnik austrijskog kancelara Brune Krajskog. Dok je bio austrijski veleposlanik u Beogradu (1997.-1999.) postavljen je za Posebnog izaslanika Europske unije za Kosovo. U toj funkciji je bio i kao glavni pregovarač Europske unije na mirovnim pregovorima o Kosovu u Rambouilletu i Parizu (Francuska) 1999. godine, koji su bili predigra bombardiranju SR Jugoslavije u ožujku te godine. Između 1999. i 2002. bio je visoki predstavnik Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Poslije kratkog angažiranja na austrijskoj političkoj sceni, prelazi na funkciju austrijskog veleposlanika pri Ujedinjenim narodima u Ženevi.

U političkim krugovima zapadnih zemalja važi kao stručnjak za vanjsku politiku sa težištem interesiranja za jugoistočnu Europu.

Prethodnik: Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu
1999. - 2002.
Nasljednik:
Carlos Westendorp
1997. - 1999.
Paddy Ashdown
2002. - 2006.