William Carr Crofts

William Carr Crofts (1846 - 1894) bio je britanski arhitekt i poduzetnik, poznat kao jedan od pionira filma na Britanskom Otočju. Zajedno sa svojim rođakom Wordsworthom Donisthorpeom je 1882. bio jedan od osnivača libertarijanske organizacije Liga za obranu slobode i vlasništva (LPDL). Sa Donisthorpeom je surađivao na izradi prve filmske kamere - kinesigrapha - s kojom je 1890. snimio London's Trafalgar Square, prvi film napravljen u Londonu. Godine 1891. je kameru patentirao. Umro je tri godine kasnije, a njegova smrt, kao i konkurencija od strane Thomasa Edisona, je spriječila Donisthorpea da na pravi način razvije svoju tehnologiju prije dolaska kinematografa braće Lumiere.

Njegov mlađi brat Ernest Crofts bio je jedan od popularnijih britanskih slikara na kraju 19. vijeka.