Wikipedija:Ratovanje izmjenama

(Preusmjereno sa stranice Wikipedija:Uređivački rat)
Politika Wikipedije
Globalni principi
Šta Wikipedija nije
Ignoriši sva pravila
Standardi koji se tiču sadržaja
Neutralna tačka gledišta
Proverljivost
Bez originalnog istraživanja
Biografije živih ljudi
Rad sa drugima
Učtivost
Bez ličnih napada
Bez pravnih pretnji
Konsenzus
Rešavanje sukoba
Više
Spisak pravila
Spisak smernica

Ratovanje izmjenama (još se naziva i rat izmjenama, uređivački rat ili urednički rat, eng. Edit warring) nastaje kada dva ili više korisnika koji se ne mogu složiti oko sadržaja u članku na Wikipediji krenu jedni drugima poništavati izmjene. Korisnici koji se međusobno spore oko sadržaja članka sporove bi trebali riješiti tako da pokušaju iznaći konsenzus ili bi trebali pratiti smjernice za rješavanje prijepora, a ne ratovati izmjenama. Ratovanje izmjenama je destruktivno i stvara neprijateljstvo među korisnicima pa samim tim otežava i iznalaženje konsenzusa. Korisnici koji se upuste u ratovanje izmjenama mogu biti blokirani ili im se može zabrani rad na članku, temi ili imenskom prostoru. Ako se utvrdi da je ratovanje izmjenama i pretvaranje projekta u bojno polje sistematsko ponašanje jednog korisnika, taj korisnik može biti blokiran na neodređeno vrijeme u slučaju da nijedna druga prethodno izrečena administrativna mjera nije urodila plodom. Ako korisnik više puta ponovi poništavanje tuđeg doprinosa ili ponovo postavi verziju članka koju on osobno preferira, to predstavlja ratovanje izmjenama, bez obzira na to je li takva izmjena opravdana ili nije. "Ali moji doprinosi su bili ispravni, pa to nije ratovanje izmjenama!" nije nikakva izlika.

Srećom, postoji jasna linija razgraničenja, svojevrsni lakmus test, koji nazivamo Pravilo triju poništavanja (WP:P3P) koje nam omogućava jednostavno prepoznavanje ratovanja izmjenama. Pod poništavanjem ili revertanjem izmjena podrazumijevamo poništavanje izmjene drugog korisnika na stranici ili članku i ponovno postavljanje neke starije inačice stranice ili članka. P3P kaže da korisnik ne smije napraviti više od tri vraćanja - u potpunosti ili djelomično, istog ili različitog materijala - na jednoj stranici unutar razdoblja od 24 sata. Bilo kakav pokušaj izigravanja ovog pravila na način da se izvrši četvrta izmjena, odmah po isteku 24 satnog perioda, također se može smatrati ratovanjem izmjenama. Postoje određeni izuzeci od P3P pravila kao što je uklanjanje vandalizama ili kao u jasnim slučajevima kršenja pravila o životopisima živućih osoba, za detalje vidjeti niže u tekstu. Pravilo triju poništavanja (WP:P3P) je prikladno ograničenje kada se ratovanje izmjenama odvija relativno brzo, ali ne predstavlja definiciju "ratovanja izmjenama" i savršeno je moguće upustiti se u ratovanje izmjenama i bez kršenja P3P pravila ili da mu se uopće i približimo.

Definiranje ratovanja izmjenama

uredi

Wikipedija potiče korisnike da budu odvažni, međutim iako se potencijalno kontroverzna izmjena smije napraviti kako bi saznali da li je nekome sporna, drugi korisnik je isto tako smije poništiti. To može potaknuti proces Odvažna izmjena, poništenje, rasprava (WP:OPR) što se smatra optimalnim načinom iznalaženja konsenzusa na Wikipediji. Smatra se da je došlo do ratovanja izmjenama samo ukoliko situacija eskalira u niz uzajamnih poništavanja izmjena. Dakle, ne smatra se svako poništavanje ili druga kontroverzna izmjena ratovanjem izmjenama:

 • Poništavanje i uklanjanje vandalizma nije ratovanje izmjenama. Međutim, uređivanje članka iz pristranog kuta gledišta, općenito umetanje ili brisanje materijala ili druge izmjene napravljene u dobroj vjeri ne smatraju se vandalizmom. Za više informacija pogledajte Wikipedija:Vandalizam § Što je vandalizam i Wikipedija:Vandalizam § Što nije vandalizam.
 • Poništavanje izmjena kako bi osigurali provođenje nekih izvanrednih pravila ne smatra se ratovanjem izmjenama. Na primjer, u pravilu Životopisi živućih osoba piše da je potrebno odmah ukloniti sadržaje koji se negativno odražavaju na živuće osobe, a za koje ne postoje vjerodostojni objavljeni izvori.
 • Poništavanje izmjena koje su napravili blokirani korisnici ili korisnici kojima je zabranjeno uređivanje neke teme ili članka ne smatra se ratovanjem izmjenama.
 • Poništavanje izmjena na vlastitim korisničkim stranicama rijetko predstavlja ratovanje izmjenama. Na Wikipediji postoji tradicija koja korisnicima dozvoljava izrazitu širinu pri uređivanju stranica u vlastitom korisničkom imenskom prostoru na način koji smatraju prikladnim. Za više informacija pogledajte Wikipedija:Korisnička stranica.

Kada poništavate tuđe izmjene, obavezno naznačite razloge poništavanja. To možete napraviti ili u sažetku prilikom snimanja izmjene i/ili na stranicama za razgovor u članku. Protuvandalskim alatima koje imaju uklonitelji ili alatima poput Twinklea i Hugglea ne smijemo u sporovima oko sadržaja poništavati izmjene napravljene u dobroj namjeri ako ih ne popratimo odgovarajućim sažetkom.

Pravilo triju poništavanja

uredi
Prečice:
WP:3RR
WP:P3P
WP:P3V

Korisnici koji se upuste u ratovanje izmjenama mogu biti blokirani kako bi se spriječilo daljnje ometanje rada drugih korisnika na Wikipediji. Iako svaka vrsta ratovanja izmjenama može dovesti do sankcija za počinitelje, postoji posebno pravilo pod imenom Pravilo triju poništavanja (P3P) čije kršenje najčešće rezultira blokiranjem uključenih korisnika.

Pravilo triju poništavanja glasi:

Korisnik ne smije izvršiti više od tri uzastopna poništavanja izmjena drugih korisnika na istoj stranici unutar razdoblja od 24 sata, bez obzira na to radi li se o izmjeni na istom ili različitom sadržaju unutar stranice. Izmjena ili niz uzastopnih izmjena koje iz članka uklanjaju rad drugih korisnika – bilo kao cjelinu ili u dijelovima – smatra se poništavanjem. Kršenje ovog pravila često može rezultirati blokadom korisnika na razdoblje od najmanje 24 sata. Četvrto poništavanje odmah iza isteka 24 satnog razdoblja može se također uzeti kao potvrda da se radi o ratovanju izmjenama, pogotovo ako se ponavlja ili je povezano s drugim oblicima ratovanja izmjenama. Primjeri se nalaze niže u tekstu.

 

Pod "stranicom" se misli na bilo koju stranicu na Wikipediji, uključujući i stranice u razgovornim prostorima te stranice u imenskom prostoru wikipedijskog projekta. "Poništavanje" je bilo koja izmjena (ili administrativna radnja) koja uklanja ili obrće radnju drugih korisnika, u cijelosti ili djelomično, bez obzira na to radi li se o izmjeni na istom ili različitom sadržaju na stranici. Niz uzastopnih spremljenih poništavanja jednog korisnika, a bez intervencije drugog korisnika izmjenama ubačenim između poništavanja prvog, smatra se jednim poništavanjem.

Pravilo triju poništavanja se primjenjuje po osobi, a ne po korisničkom računu; poništavanja koja se naprave s više računa kojima upravlja jedan korisnik se zbrajaju. Korisnici koji prekrše pravilo P3P prilikom prvog incidenta obično će biti blokirani na razdoblje od 24 sata. Čak i ako nije prekršeno pravilo P3P, administrator smije djelovati ako smatra da ponašanje korisnika predstavlja ratovanje izmjenama, a bilo koji korisnik može prijaviti ratovanje izmjenama čak i ako pravilo nije prekršeno. Ovo pravilo nije pravo koje korisnicima omogućava nekažnjeno poništavanje tuđih izmjena određeni broj puta.

Ako korisnik greškom prekrši pravilo P3P, svoje zadnje poništavanje može sam ukloniti. Administratori takvu radnju mogu uzeti u obzir prilikom odluke o blokadi korisnika, pogotovo ako, primjerice, korisnik inače nije osoba koja se često upušta u ratovanje izmjenama te samo iskreno želi ispraviti vlastitu pogrešku.

Ratovanje izmjenama i kršenje pravila P3P ne može se automatski detektirati. Ili pričekajte administratora da sam poduzme odgovarajuće radnje, ili sami poduzmite korake naznačene u poglavlju Što napraviti kad primijetimo ratovanje izmjenama u nastavku ovog teksta.

Izuzeci od P3P pravila

uredi

Sljedeće radnje poništavanja su izuzete od primjene pravila P3P protiv ratovanja izmjenama:

 1. Poništavanje vlastitih izmjena i radnji ("samoponištavanje")
 2. Poništavanje izmjena na stranicama unutar vlastitog korisničkog imenskog prostora, sve dok pratite smjernice o korisničkim stranicama.
 3. Poništavanje radnji korisnika kojima je zabranjen pristup nekoj temi, stranici ili članku koji time krše zabranu kao i čarapcima (eng. sockpuppets) ili marionetama (eng. meatpuppets) korisnika koji imaju zabranu ili su blokirani.
 4. Poništavanje očiglednih vandalizama – uređivanja za koje bi se bilo koji dobronamjerni korisnik složio da su vandalizmi, kao što je potpuno brisanje (bijeljenje) stranice ili dodavanje psovki na stranicu.
 5. Uklanjanje jasnih kršenja autorskog djela ili sadržaja koji nesumnjivo krši pravilo u upotrebi neslobodnog sadržaja (PUNS). Što je točno izuzeto od PUNS-a ponekad je teško utvrditi, ali se uvijek mora krenuti s pretpostavkom kršenja dok korisnik koji je postavio sadržaj ne dokaže drugačije. Uvijek radije razmotrite mogućnost prijave na oglasnu ploču za kršenje autorskih prava prije nego što se oslonite na mogućnost izuzeća.
 6. Uklanjanje drugog sadržaja koji očigledno krši zakone, kao što su dječja pornografija ili poveznice na stranice s piratskim softverom.
 7. Uklanjanje prijepornog materijala koji je utuživ, pristran, nepripisan izvorima ili loše pripisan izvorima kad su u pitanju biografije živućih osoba (BŽO). Što je točno izuzeto od pravila BŽO ponekad je teško utvrditi. Uvijek radije razmotrite mogućnost prijave na Administratorskoj tabli prije nego što se oslonite na mogućnost izuzeća.

Značajna širina u interpretaciji ovog pravila daje se i korisnicima koji održavaju članak dok je objavljen na glavnoj stranici Wikipedije, u sklopu rubrike Istaknuti članak i slično.

Ako za sebe tražite izuzeće od ovog pravila, pobrinite se za to da postoji jasno napisan sažetak (kratki opis izmjene) ili posebno poglavlje na stranici za razgovor predmetne stranice u kojem se pojašnjava i obrazlaže razlog za izuzeće.

Uglavnom, ako niste sigurni što treba napraviti, nemojte odmah poništavati tuđu izmjenu. Umjesto toga, proučite smjernice u idućim poglavljima.

Postupanje u slučaju ratovanja izmjenama

uredi
 
Ako dođe do uređivačkog rata, sudionici bi trebali porazgovarati o problemu na odgovarajućim stranicama za razgovor.

Identificiranje ratovanja izmjenama

uredi

Bolje je zatražiti pomoć, nego se upuštati u ratovanje izmjenama. Kada neslaganje između korisnika postane očito, jedan, oba ili svi korisnici uključeni u spor bi trebali prestati ratovati izmjenama i raspraviti razlike u mišljenjima na povezanim stranicama za razgovor ili zatražiti pomoć na za to predviđenom mjestu. Ako je izgledno da korisnik koji je uključen u ratovanje izmjenama toga nije svjestan, može ga se upozoriti na ovo pravilo na njihovim stranicama za razgovor. Ukoliko prođe nekoliko dana od zadnje izmjene, ne morate dalje raditi ništa – ipak je primarni cilj zaustaviti aktivna ratovanja izmjenama. Međutim, ukoliko unatoč svim vašim naporima jedan ili više korisnika ne prestanu ratovati izmjenama, odbiju raspravu i zajednički rad, zanemaruju ili ignoriraju vaša pojašnjenja i informacije koje ste im predstavili ili naprosto ne odstupaju od svojih početnih stavova u smjeru rješavanja nesuglasica, razmislite o upućivanju zahtjeva za uključivanje administratora. Uobičajeni način na koji se to radi je postavljanje zahtjeva na Administratorskoj tabli.

Izbjegavanje ratovanja izmjenama

uredi

U trenutku kad vam postane jasno da postoji spor, nemojte se dalje oslanjati isključivo na sažetke izmjena i započnite raspravu o prijeporu na stranici za razgovor predmetnog članka. Razlog tomu je to što su stranice za razgovor prvo mjesto na kojem će administrator koji bude uključen u rješavanje prijepora tražiti pojašnjenja od sukobljenih strana. Od pomoći je i to da na Wikipediji ne postoji nikakav vremenski okvir ili rok u kojem je spor potrebno razriješiti kao i činjenica da zaraćene strane smiju na sporni članak ili stranicu dodavati oznake koje ukazuju na prirodu problema ili upućuju na sporne odlomke sadržaja. Kada rasprava ne donosi nikakve zaključke, skretanje pažnje drugih korisnika na problem i njihovo uključivanje u raspravu može pomoći u iznalaženju kompromisa. Razmislite bi li bilo dobro zatražiti mišljenje treće strane ili započeti javnu raspravu. Neutralni korisnici koji se uključe u rješavanje spora pomoći će ublažiti izmjene u kojima je neka od strana pretjerala te će u isto vrijeme obično raditi na uspostavi konsenzusa između korisnika koji su u sporu. Ako navedene metode ne dovedu do rezultata, nastavite primjenjivati uobičajene formalne i neformalne načine rješavanja sporova.

Neki iskusni korisnici namjerno usvajaju praksu po kojoj koriste mogućnost poništavanja tuđih izmjena samo u slučaju kad je takva vrsta poništavanja izričito navedena na listi izuzeća od pravila P3P ili pak ograničavaju broj svojih poništavanja na samo jedno poništavanje. Ako se spor i dalje nastavlja, uvijek radije traže raspravu ili pomoć treće strane, umjesto da poništavanjima još više pogoršate situaciju. Drugim riječima, iskusni korisnici poništavaju tuđe izmjene samo ako je to apsolutno neizbježno. Ovakva praksa je posebno prikladna za teme koje su Kontroverzne te oko kojih su gledišta u startu polarizirana i nabijena emocijama što u pravilu dovodi do učestalijeg ratovanja izmjenama.

Uglavnom, kad podvučemo crtu, najbolji savjet je: Budite razboriti i ne sudjelujte u ratovanjima izmjenama! Umjesto uzastopnog poništavanja, pokušajte raspravljati o problemima s kolegama korisnicima. Na taj način, ako smatrate da je poništavanje nužno, drugi korisnik možda i sam dođe do istog zaključka i poništi svoju izmjenu (bez da ga vi na to nagovarate), što bi pokazalo da je konsenzus oko sporne radnje postignut. Ukratko, dobra komunikacija je ključna za izbjegavanje sukoba.

Na kraju, umjesto da se uključujute u spor poništavanjem tuđih izmjena, radije zatražite zaključavanje stranice kako bi se ratovanje izmjenama prekinulo.

Postupanje administratora

uredi

Administratori ili birokrati odlučuju o tome hoće li korisnicima izreći upozorenje ili će ih blokirati. Administratorska upozorenja i blokovi su namijenjeni sprječavanju i odvraćanju korisnika od remetilačkog ponašanja kao i poticanju promjene takvog ponašanja, a ne kažnjavanju korisnika. Tamo gdje je blokiranje opravdano, razdoblje od 24 sata je uobičajeno kod prvog prekršaja. Administratori imaju običaj izreći teže mjere u slučaju ponovljenog prekršaja ili posebno teškog kršenja pravila, a uzet će u obzir i druge čimbenike poput korisnikove uljudnosti i povijesti blokiranja. U slučaju kad u ratovanjima izmjenama sudjeluje više korisnika ili više korisnika prekrši P3P, administratori bi trebali pažljivo razmotriti krivnju svih uključenih i biti pravedni pri izricanju mjera, s obzirom na to da nepravda može samo potencirati buduće sukobe.

Administratori ne smiju koristiti svoja prava i alate u predmetima u kojima su osobno involvirani, što znači ni u sporovima oko sadržaja u kojima su jedna od strana.