Wikipedija:Uljudnost

(Preusmjereno sa stranice Wikipedija:U)
Politika Wikipedije
Globalni principi
Šta Wikipedija nije
Ignoriši sva pravila
Standardi koji se tiču sadržaja
Neutralna tačka gledišta
Proverljivost
Bez originalnog istraživanja
Biografije živih ljudi
Rad sa drugima
Učtivost
Bez ličnih napada
Bez pravnih pretnji
Konsenzus
Rešavanje sukoba
Više
Spisak pravila
Spisak smernica

Ovde na Vikipediji učtivost je obaveza. Budući da se ovde neučtivost definiše kao ponašanje koje stvara atmosferu neprijateljstva, nepoštovanja, sukoba i stresa, pravilo učtivosti kaže da se ljudi jedni prema drugim moraju ponašati učtivo.

Naša vikipedijska zajednica je kroz iskustvo razvila neformalnu hijerarhiju osnovnih principa — prvi od njih je neutralna tačka gledišta. Drugi je zahtev za razumnu meru učtivosti prema drugima. Mada je „učtivost“ samo neformalno pravilo, to je jedini izraz koji je primenljiv i jedini je razuman način da se odvoji prihvatljivo ponašanje od neprihvatljivog. Ne možemo uvek od ljudi očekivati da vole, odaju počast, slušaju čak niti da poštuju druge, ali imamo sva prava da zahtevamo učtivost.

Problem

uredi

Vikipedija kao celina nije preterano dobra u poštovanju drugih saradnika. To direktno utiče na kvalitet zajedničkog iskustva na Vikipediji. Kada se šteti zajednici, šteti se i kvalitetu članaka. To stvara krug neučtivosti koji samog sebe hrani i u nekim slučajevima sukobi saradnika oko članka se mogu proširiti da uključe i druge osobe i dodatne članke.

Primeri

uredi

Sitni primeri koji doprinose neučtivom okruženju:

 • korišćenje neuljudnosti (grubosti)
 • optužujući komentari u komentaru promene („promenio aljkave pravopisne greške“, „izbacio brbljarije“)
 • ponižavanje saradnika zbog njihovih jezičkih veština ili izbora reči
 • nepromišljene optužbe o nedostojnosti bilo koje vrste

Ozbiljniji primeri:

 • lični napadi
  • rasno, etničko ili versko klevetanje
  • vulgarnosti upućene drugom saradniku
 • laži
 • defejsovanje korisničkih strana
 • pozivanje na zabrane i blokade
 • započinjanje komentara sa: „Ne bih da ovo bude lično, ali...“

Neučtivost počinje na primer dok vi spokojno pravite novu stranu, a drugi korisnik vam kaže: Ako već praviš besmislenu stranu, da li bi bar mogao da proveriš pravopis?.
Razbuktavanje počinje kada vi odgovorite Gledaj svoja posla.

Ovakav stil interakcije među Vikipedijancima udaljava saradnike, odvraća druge od važnijih stvari i slabi celu zajednicu.

Kada i zašto se to dešava?

uredi
 • Tokom rata uređivanja, kada ljudi imaju različita mišljenja ili tamo gde je sukob oko podele moći
 • Kada zajednica naraste. Urednici se više ne poznaju svi međusobno i možda ne mogu da razumeju značaj svakog pojedinca za projekat — pa ne vode računa o održavanju odnosa koji ne postoje. Reputacija ne znači toliko kao u manjim zajednicama.
 • Ponekad se projektu pridruži naročito neljubazan korisnik. To može iznervirati ostale urednike to tačke da i sami postanu neljubazni.

Uvrede se uglavnom iskoriste u žaru trenutka tokom dužeg sukoba. U biti to je sredstvo za okončanje rasprave. Često osoba koja je uvredu nanela kasnije žali zbog upotrebe teških reči. To je samo po sebi dobar razlog da se uklone (ili prerade - refactor) teške reči.

U drugim slučajevima prestupnik to radi namerno: bilo da bi skrenuo pažnju „protivnika“ sa spornog pitanja, bilo da bi ih jednostavno oterao sa rada na članku ili čak i celog projekta, il da bi ih naterao da načine još veći prekršaj uljudnosti, što bi moglo imati za posledicu otuđenje ili zabranu. U tim slučajevima, mnogo je manje verovatno da će se prekršilac pokajati i da će se izviniti.

Valja znati da neki urednici namerno provociraju druge dok ne prekrše učtivost, bez da sami počine takav prekršaj.

Zašto je to loše?

uredi
 • Zato što unesrećuje ljude, što za posledicu ima obeshrabrenje i odlazak
 • Zato što ljuti ljude, što za posledicu ima da se i oni sami ponašaju nekonstruktivno ili neučtivo, što dovodi do daljeg rasta nivoa neučtivosti
 • Zato što ljudi gube dobru volju, što za posledicu ima još manju sposobnost razrešenja trenutnog sukova — ili sledećeg

Opšti predlozi

uredi

Sprečavanje neučtivosti u Vikipediji

uredi
 • Sprečite ratove uređivanja i sukobe među pojedincima (ograničenja u uređivanju su postavljena od strane projekta — u suštini odgovor zajednice)
 • Ograničite pristup ka Vikipediji nekim klasama ljudi koji su verovatniji da budu napadački raspoloženi (smanjivanjem otvorenosti)
 • Forsirajte zadršku između odgovora da bi se urednicima pružila prilika da se smire i oporave i da izbegnu dalje razbuktavanje sukoba (zaštitom stranica ili privremenim blokiranjem urednika u slučaju sukoba)
 • Koristite pozitivnu povratnu spregu (pohvaljivanjem onih koji ne odgovaraju recipročno na neučtivost)
 • Koristite negativnu povratnu spregu (sugerisanjem da urednik umešan u sukob treba da napusti Vikipediju ili prosto dozvoljavanjem odlaska — bez obzira da li je ta osoba bila uvređeni ili onaj koji je uvredu naneo — da bi se smanjio intenzitet sukoba)
 • Primenite pritisak zajednice (izražavanjem nezadovoljstva kad god se desi neka grubost ili neuljudnost)
 • Rešite osnovi sukob između prekršioca i drugih urednika ili zajednice — ili nađite kompromis.
 • Blokirajte neke korisnike da uređuju određene strane koje često izazivaju neučtivost
 • Stvorite i sprovodite novo pravilo — utemeljeno na korišćenju pojedinih reči — koje će dozvoliti privremeno blokiranje ili zabranu urednika koji ih koristi više od određenog broja puta.
 • Zahtevajte upotrebu pravih imena da bi ste naterali urednike da preuzmu odgovornost za svoje ponašanje (mada se na Vikipediji ovo u principu smatra nepoželjnim)
 • Filtrirajte e-pisma po prekršiocu, ili po određenim ključnim rečima i na Vikipedijinoj dopisnoj listi odbijajte e-pisma sa tim rečima
 • Zaključite da se neuljudnost i grubost u ovakvom projektu ne mogu izbeći i prihvatite njihovo postojanje.

Smanjivanje učinka

uredi
 • Parirajte svakom neučtivom komentaru svojim koji je konstruktivan ili pruža istinite podatke
 • Nemojte odgovarati na uvredljive komentare. Zanemarite ih. Oprostite uredniku. Nemojte razbuktavati sukob. (pojedinačni pristup)
 • Ignorišite neuljudnost. Nastavite kao da prekršilac ne postoji. Postavite „zid“ između prestupnika i zajednice.
 • Ukinite promene uz veo nevidljivosti (&bot=1) da bi ste smanjili uticaj korišćenja uvredljivih reči u komentaru promene (kutijici za komentar)
 • Zaključite da se neuljudnost i grubost u ovakvom projektu ne mogu izbeći i prihvatite njihovo postojanje.

Uklanjanje neuljudnih komentara

uredi
 • Na stranicama za razgovor izbrišite uvredljive reči ili ih zamenite sa blažima (ovo se često smatra kontroverznim, kao i prepravljanje tuđih reči)
 • Uklonite uvredljive komentare sa stranica za razgovor (pošto ostaju u istoriji strane, svako ih kasnije može naći i pozvati se na njih)
 • Ukinite promenu sa &bot=1 tako da se promena koju je napravio prekršilac pojavljuje nevidljiva u Skorim izmenama (može se uraditi za anonimne (IP) korisnike, za prijavljene korisnike je potrebna tehnička pomoć)
 • Obrišite (potpuno i trajno) promenu koju je načinio prekršilac (zahteva tehničku pomoć)
 • Zamenite komentar stavljen u komentar promene drugim manje uvredljivim (zahteva tehničku pomoć)

Rukovanje neuljudnošću tokom procesa posredovanja (medijacije)

uredi

Ponekad stranke pokušaju da postignu dogovor a da jedna nije spremna da pregovara. Na primer, ako je izvor sukoba određena tvrdnja u članku, razrešenju sukoba može biti ugroženo ako je rasprava još uvek zamagljena neuljudnim ponašanjem stranaka. Najbolje je što pre razrešiti ta sporna pitanja da bi stranke povratile svoju staloženost i jasnoću u uređivanju.

Objasnite neuljudnost

uredi

Neke urednike grube reči toliko uzdrmaju da više ne mogu da se usresrede na sam izvor sukoba. Može biti od koristi da im istaknete zašto su im upućene neprijatne reči, i da priznate da mada neljubaznost nije ispravna, zamisao u pozadini komentara može biti valjana.

Uvređena osoba može shvatiti da reči ponekad nisu izrečene u bukvalnom smislu te može odlučiti da ih oprosti i zaboravi.

Može biti od pomoći i da istaknete neuljudnosti čak i kada su upućene sa namerom da povrede, jer to može navesti sukobljene da se ponovo vrate na sporno pitanje (kontroverzno).

Preoblikovanje komentara sukobljenih

uredi

Tokom procesa posredovanja (medijacije) se u kontaktu sa obe zavađene strane nalazi treća, neutralna, koja osigurava komunikaciju između njih. Uloga posrednika je da ubrza razumnu raspravu između sukobljenih. Stoga je korisno ukloniti neuljudnosti korisnika A kada preoblikujete komentar za korisnika B.

Na primer, ako korisnik A i korisnik B prže jedno drugo putem e-pošte a kroz posrednika, možda je najbolje ako on pretvori „Odbijam da dozvolim neonacističkim opravdavanjima da zagađuju Vikipediju“ u „Korisnik A je zabrinut da previše ističeš određeni stav.

Preoblikovanje prženja (flames) javno razmenjenih pre ili tokom procesa medijacije

uredi

Na kraju procesa posredovanja, posrednik može predložiti da se sukobljeni slože da uklone neuljudne komentare koji su preostali na stranicama za razgovor korisnika i članka. Urednici se mogu složiti da obrišu stranu stvorenu naročito da bi vređali ili pržili jedno drugog, i/ili da se ukloni sav „zagrejan“ sadržaj koji nije bitan za raspravu o članku i/ili da se preformuliše rasprava. To može pomoći sukobljenima da brže oproste i zaborave uvrede jedan drugom.

Slično, sukobljeni se mogu složiti da se izvine jedan drugom.

Predložite izvinjenje

uredi

Posredovanje često uključuje sukobe u kojima jedna strana oseća da je oštećena od druge. Izvinjenje je čin koji se ne odnosi ni na rešavanje problema ni na pregovore, niti na presuđivanje (arbitražu). To je više oblik ritualne razmene između stranaka u kojem se izgovaraju reči koje dozvoljavaju pomirenje. u transformativnom posredovanju izvinjenje predstavlja priliku za priznanje koje može transformisati odnose.

Za neke ljude može biti od presudnog značaja da dobiju izvinjenje od onoga ko ih je uvredio. Zbog toga, iskreno izvinjenje je često ključno za rešavanje sukoba: izvinjenje je simbol praštanja. Izvinjenje se toplo preporučuje kada je nešto što je shvaćeno kao neuljudnost jedne osobe uvredilo drugu.

Takođe pogledajte: Wikipedia:Vikietikecija

Spoljašnje veze

uredi