Wikipedija:Pravila i smjernice

(Preusmjereno sa stranice Wikipedija:Smjernice i preporuke)
Politika Wikipedije
Globalni principi
Šta Wikipedija nije
Ignoriši sva pravila
Standardi koji se tiču sadržaja
Neutralna tačka gledišta
Proverljivost
Bez originalnog istraživanja
Biografije živih ljudi
Rad sa drugima
Učtivost
Bez ličnih napada
Bez pravnih pretnji
Konsenzus
Rešavanje sukoba
Više
Spisak pravila
Spisak smernica

Vikipedija je zajednički projekt i njeni osnivači i saradnici imaju zajednički cilj:

Naš cilj je da od Vikipedije napravimo pouzdanu i slobodnu enciklopediju — i to enciklopediju najveću u istoriji, i po širini i po dubini.

Pravila sadržana na ovoj stranici tiču se samih pravila srpskohrvatske Wikipedije, i to njihovog karaktera, sprovođenja i važenja.

Svrha

Vikipedija ima pravila i smernice koje opisuju standarde i procedure koje konsenzusom razvija zajednica, a koja nam pomažu da radimo na ostvarenju zajedničkog cilja. Pojedina pravila i smernice se još uvek razvijaju, dok su druga odavno postavljena i uglavnom neosporavana.

Pravila opisuju opšte prihvaćene standarde koje bi trebalo da poštuju svi korisnici vikipedije.

Smernice opisuju detaljne procedure koje bi trebalo poštovati, uz povremene argumentovane izuzetke.

Sprovođenje pravila i smernica

Mada naša pravila nastavljaju da se razvijaju, mnogi Vikipedijanci smatraju da su pisana pravila suštinski nedovoljna da pokriju svaku moguću varijaciju remećenja ili pakosnog ponašanja. Na primer, korisnik koji se ponaša suprotno duhu naših pisanih pravila može biti strogo ukoren iako nije povređen tekst pravila. Oni koji uređuju u najboljoj nameri, pokazuju učtivost, traže saglasnost i rade na stvaranju nepristrasne enciklopedije, naići će na dobrodošlicu.

Sprovođenje pravila i smernica se vrši ubeđivanjem kolega korisnika u slučaju da oni krše pravila i smernice. Ukoliko ubeđivanje takvih korisnika ne rezultira njihovim poštovanjem pravila i smernica, tokom vremena treba primenjivati prisilna sredstva kao što su akcije koje spadaju u domen korišćenja ovlašćenja administratora. U slučaju dramatičnih kršenja pravila i smernica prisilna sredstva treba primeniti ranije.

U slučaju da neki korisnik očigledno namerno krši pravila ili smernice, naročito ukoliko je u pitanju sistematsko i uporno kršenje, takav korisnik može da bude blokiran na određeno ili neodređeno vreme.

U slučajevima kada zbog nedostatka konsenzusa ili zbog nedostatka presedana/običaja/prakse ne postoji pravilo ili smernica ili ih nije moguće primeniti, primeniće se praksa koju su razvile Wikipedije na drugim jezicima (na engleskom, nemačkom, ruskom...).

Sadržaj

Pravila (i smernice) treba da budu:

 1. Jasna. One treba da budu jasna, direktna i nedvosmislena.
 2. Jezgrovita. U njima treba izbegavati bespotreban tekst. Jasno napisan tekst može biti bolji nego nejasna objašnjenja i primeri.
 3. takva da jasno ističu duh pravila. Treba da jasno istaknu duh pravila zasnovan na zdravom razumu.
 4. usmerena na ostvarenje određenog cilja. Treba precizno identifikovati cilj i obuhvat pravila i smernica na početku njihovog teksta. Njihov sadržaj treba da bude usklađen sa njihovim cilem i obuhvatom. Ukoliko se obuhvat jednog pravila ili smernice poklapa sa drugom, treba na minimum svesti nepotrebno preklapanje. Kada se jedno pravilo nadovezuje na drugo, to treba jasno istaći.
 5. bez preteranog povezivanja. Treba izbegavati preterane vikilinkove ka drugim pravilima, već ih koristiti samo u slučajevima kada je potrebno nešto precizirati. Preterano linkovanje ka drugim pravilima može nenamerno i nepotrebno preneti težište na drugo pravilo.
 6. međusobno usklađena. Stav zajednice ne može istovremeno biti "A" i "nije A". Ukoliko se desi da je stav zajednice opisan na različite načine na različitim stranama, korisnici treba da diskusijom odrede koji stav odražava mišljenje zajednice i u skladu sa tim izvrše neophodne korekcije.

Nisu deo enciklopedije

Vikipedija ima mnogo pravila i smernica koje se tiču sadržaja enciklopedijskog sadržaja. Međutim, ova pravila i smernice nisu deo enciklopedijskog sadržaja tako da ne moraju da budu usklađene sa pravilima kojima se reguliše enciklopedijski sadržaj. Pravila i smernice nije potrebno referencirati izvorima informacija ali one moraju biti zasnovane na konsenzusu zajednice a stil njihovog pisanja treba da ističe njihovu preciznost, jezgrovitost i upotrebljivost za korisnike.

Ipak, i ove stranice moraju da poštuju ona pravila koja se tiču ponašanja korisnika. Na primer, korisnici ne smeju da krše autorska prava ili ulaze u sukob izmena.

Neusklađenost pravila i smernica

Ukoliko dođe do situacije da pojedina pravila i smernice nisu međusobno usklađene, korisnici treba da imaju u vidu. Pravila imaju veću snagu nego smernice a smernice veću snagu od eseja. U slučaju da su u pojedinim situacijama pravila ili smernice neusklađene, korisnici treba sami da procene koje pravilo ili smernicu treba u konkretnom slučaju slediti. Ako smatraju da se oba mogu primeniti ili da postoji kontradikcija, trebalo bi da ukažu zajednici na taj problem na Wikipedija:Pijaca.

Životni ciklus pravila i smernica

Sva pravila i smernice imaju svoj životni ciklus:

 1. Formuliše se predlog njihovog teksta
 2. Predloženi tekst se usvaja tokom diskusije o njemu
 3. usvojeni tekst se razvija i menja
 4. mogu biti poništena.

Predlog pravila i smernica

Prvi korak u stvaranju pravila i smernica je pisanje predloga njihovog teksta. Predlozi pravila i smernica mogu nastati tako što se:

 1. napiše predlog novog pravila i smernice
 2. predloži da se postojeći esej ili smernica "unaprede" u smernicu odnosno pravilo
 3. predloži da se već postojeće pravilo ili smernica podeli ili spoji sa drugim

Diskusija o predlogu

Da bi se predlog usvojio poželjno je (ne i obavezno) da se o njemu diskutuje. U slučaju da je u pitanju novo pravilo ili smernica najbolje mesto za diskusiju je Wikipedia:Pijaca/Pravila i smernice. U slučaju da je u pitanju predlog da se promeni već postojeći tekst pravila ili smernice, najbolje mesto za diskusiju je strana za razgovor pravila ili smernice koja se želi promeniti (ili podeliti ili spojiti sa drugim), odnosno eseja ili smernice koji se žele unaprediti u smernicu ili pravilo.

Zaključivanje diskusije zahteva pažljivu procenu komentara korisnika u cilju ustanovljavanja konsezusa. Nije obavezno da administratori zaključuju diskusije već to mogu da urade i dovoljno iskusni neutralni korisnici koji nisu bili uključeni u diskusiju i dobro poznaju pravila i smernice vezane za predloženi tekst.

Prilikom ustanovljavanja postojanja konsenzusa treba imati u vidu sledeće:

 • Konsenzus treba biti snažan, što ne znači da se zahteva jednoglasnost
 • zajednici se mora omogućiti da iznese svoj stav o predloženom tekstu
 • Obavezno treba voditi računa o sledećem:
  • da li su sve najznačajnije primedbe identifikovane tokom rasprave i otklonjene
  • da li je predloženi tekst u suprotnosti sa nekim od postojećih pravila ili smernica
  • može li predloženi tekst pravila ili smernice da bude spojen sa postojećim pravilima i smernicama
  • da li je predloženo pravilo ili smernica (ili njihov deo) već obuhvaćeno nekim od postojećih pravila ili smernica
 • Postojanje konsenzusa se ne utvrđuje prostim brojanjem glasova, već se u obzir uzimaju samo izneti stavovi zasnovani na pravilima vikipedije ili zdravom razumu

Ukoliko nije postignut snažan konsenzus posle razumnog vremenskog perioda, predlog se smatra neuspešnim.

U slučaju da po isteku razumnog vremenskog perioda nije bilo diskusije o predlogu teksta pravila ili smernice pretpostavlja se da postoji konsenzus o predloženom tekstu na osnovu principa o tihom konsenzusu.

Zaključivanje diskusije

Diskusija se može zaključiti jednim od sledećih ishoda:

 • Usvojen ili Unapređen - ukoliko postoji snažan konsenzus kojim se podržava predloženi tekst, odnosno konsenzus da esej ili smernica budu unapređeni u status smernice odnosno pravila
 • Bez konsenzusa - Ukoliko nije ustanovljeno postojanje snažnog konsenzusa tekstu predloga ali postoji određena podrška tekstu predloga.
 • Neuspešno - ukoliko je jasno da postoji konsenzus da se ne usvoji predlog.

Prilikom zaključivanja diskusije korisnik koji zaključuje diskusiju treba da obeleži stranica sa predloženim tekstom u skladu sa rezultatima diskusije. To znači da se usvojeni predlozi obeležavaju šablonima kojima se obeležavaju pravila ili smernice a predlozi koji nisu usvojeni šablonima kojima se stranica obeležava tako da jasno stavlja do znanja da je u pitanju predlog teksta o kojem nije postignut konsenzus, odnosno koji je neuspešno predložen za usvajanje. Ne treba brisati neusvojene tekstove jer oni mogu u kasnijem periodu da budu korigovani i unapređeni tako da mogu zadobiti podršku zajednice.

Promene

Pravila i smernice se mogu menjati kao i bilo koja stranica na vikipediji. Nije neophodno da se diskutuje svaka pojedinačna promena kako bi se unapred obezbedio konsenzus. Međutim, pošto su pravila i smernice osetljiva tematika, korisnici moraju da vode računa da svaka promena odražava stav zajednice i da se postaraju da slučajno ne izazovu svojim izmenama nove greške i probleme.

Manje izmene koje se tiču formatiranja, gramatike i preciznosti mogu biti sprovedene bilo kada.

Promena suštine pravila i smernica je nešto što bi ipak trebalo da bude rezultat postizanja novog konsenzusa kada je u pitanju prihvatljiva i poželjna praksa. Nepoželjno je da se unose bilo kakve izmene koje ne predstavljaju već usvojenu praksu zajednice. Zbog toga je pre izmene opisa postojeće prihvaćene prakse potrebno prvo direktno obezbediti snažan konsenzus za izmenjenu praksu pa tek onda menjati tekst pravila ili smernica. Ukoliko ne postoji jasno prihvatanje predloženih izmena, potrebno je da se sprovede procedura zaključivanja diskusije, kao kada je u pitanju usvajanje pravila i smernica.

Poništavanje

Pravila (i smernice) mogu biti poništena. Zbog razvoja prakse i dodatnih standarda koje usvaja zajednica, pravila (i smernice) mogu postati zastarela i prevaziđena i kao takva postati suvišna.

Procedura poništavanja postojećih pravila (i smernica) je ista kao i procedura njihovog usvajanja.

Osnovna pravila

 1. Wikipedija je enciklopedija, i neenciklopedijski članci trebaju biti premješteni na druge projekte Wikimedije, ili jednostavno obrisani (vidi Što ne spada u Wikipediju).
 2. Budite objektivni. Enciklopedijski članci iznose činjenice, ali izbor podataka treba biti reprezentativan, a ne tendenciozan (vidi Wikipedia:Nepristrano gledište).
 3. Ne povređujte autorska prava. Wikipedija je slobodna enciklopedija, licencirana pod uvjetima GNU licence za slobodnu dokumentaciju. Korištenje materijala koji podliježu autorskim pravima šteti ciljevima i pravnoj osnovi Wikipedije, dok je uporaba materijala u javnom vlasništvu dobrodošla.
 4. Poštujte druge suradnike. Ključ uspješne suradnje pri stvaranju enciklopedije leži u međusobnom razumijevanju. Osobni napadi nisu dozvoljeni, dok se kršitelji ovog pravila blokiraju bez diskusije i upozorenja!

Srpskohrvatska Wikipedija

Srpskohrvatska Wikipedija olakšava koordinaciju nacionalnih wikipedija našeg jezika, da se ne bi uzalud rasipala energija i duplicirali članci. Radi toga je poželjno:

 • Olakšati prebacivanje članaka (učiniti kompatibilnim šablone, kategorije i sl.).
 • Kopirati dobre članke sa nacionalnih wikipedija našega jezika.
 • Ne kopirati loše i pristrasne članke sa nacionalnih wikipedija.

Uređivačka politika srpskohrvatske Wikipedije je da predstavlja razna gledišta, posebno u člancima o zajedničkim balkanskim temama.