Wikipedia:Dozvole za objavljivanje

Ovdje se nalazi spisak Internet prezentacija (web stranica, websitea) čiji se materijal može koristiti na Wikipediji pod uvjetim,a Creative Commons ili GLSD licence.

Molimo Vas da imate u vidu da dozvole pokrivaju isključivo materijal nad kojim sami sajtovi drže autorska prava. Činjenica da se određeni materijal prikazuje na nekom sajtu ne znači automatski da je u pitanju delo tog sajta. Zbog toga, pre preuzimanja, morate da se uverite da je tekst ili slika zaista delo dotičnog mrežnog mesta i da je stoga pokriveno dobijenom dozvolom.

Dozvole

Dozvole sa OTRS brojem

Dozvole sa OTRS brojem
Sajt Adresa Ovlašćenje ID tiketa Broj tiketa Napomena
; Dozvola na OTRS sistemu.

Dozvole bez OTRS broja

Dozvole bez OTRS broja
Sajt Adresa Ovlašćenje Napomena
Autotrans Rijeka autotrans.hr Ovlašćenje;
Essekeri essekeri.hr Ovlašćenje;
El Mundo Sefarad elmundosefarad.wikidot.com Ovlašćenje;
Deseti korpus "Zagrebački" NOV i POJ deseti-korpus.com Ovlašćenje;
Telegram www.telegram.hr Ovlašćenje;

Neaktivni sajtovi

Neaktivni sajtovi
Sajt Adresa Ovlašćenje ID tiketa Broj tiketa Napomena
; Dozvola na OTRS sistemu.

Problematični sajtovi

Problematični sajtovi
Sajt Adresa Ovlašćenje Napomena
;

Slobodne licence

Sajtovi na kojima je materijal dostupan pod slobodnim licencama tako da se njihov sadržaj može koristiti na Wikipediji: