Wikipedia:Šabloni za održavanje

Prečice:
WP:ST
WP:PŠZO
WP:ŠABZOD

Wikipedija je vrlo opsežan i složen projekt koji, osim klasičnog enciklopedijskog rada, uključuje i različite administrativne poslove i one održavanja projekta. Iako su administratori ti koji izvršavaju veliku većinu odluka oko samog održavanja projekta, svi korisnici imaju mogućnost i obvezu brinuti se o njegovom održavanju, u granicama ovlaštenja onih korisničkih skupina kojima pripadaju. Ti poslovu su različiti, od jednostavnog ispravljanja tipfelera pa sve do složenih rasprava oko neutralne točke nekog članka.

Kako bi svi ti poslovi bili donekle jednostavniji ili kako bi se administratorima ukazalo na potrebu intervencije u određenim člancima, srpskohrvatska Wikipedija ima cijelu seriju tzv. šablona za održavanje, pomoći kojih se ukazuje na određeno pitanje (ili problem) u konkretnom članku, a koje iziskuje intervenciju. Šablonima se mogu koristiti svi, od neprijavljenih korisnika do administratora, a služe kao pomoćno sredstvo bilo za izvršenje neke radnje, bilo za pokretanje rasprave. Isti se odnose na različite aspekte održavanja projekta, od stila i pravopisa, preko spajanja i razdvajanja članaka pa do ozbiljnih problema oko neutralnosti ili referenciranosti samih članaka. Sukladno tim aspektima, šabloni su kategorizirani u nekoliko skupina (prema bojama), a popis istih nalazi se u ovom članku, kako bi korisnici imali lakši pristup istima. Ukoliko se s vremenom pojavi potreba, novi šabloni se mogu stvarati, čime je naglašeno kako se ovdje ne radi o zatvorenom popisu šablona za slike.

Uređivački zahvatiUredi

U ovu skupinu šablona za održavanje spadaju svi oni koji upućuju na to da određenom članku treba dorada. Zahtjevi za doradom mogu, kao što je vidljivo iz spiska šablona, biti različiti, od općeg usklađivanja sa stilom i standardima, do konkretnih problema poput afrikata, neprevedenog teksta ili nepostojanja poveznica. Svi šabloni iz ove skupine označeni su žutom bojom.

{{Šablon:Sređivanje}}Uredi

Opći šablon, koji ukazuje da konkretni članak, generalno, ne udovoljava stilskim smjernicama i standardima ove Wikipedije. Razlozi korištenja ovog šablona mogu biti općeniti, ali i konkretni, s tim da se u potonjim slučajevima ovaj članak treba koristiti samo ako ne postoji alternativni šablon koji se bavi tom konkretnom problematikom. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.
  Ovom članku potrebna je jezična standardizacija, preuređivanje, reorganizacija ili usklađivanje sa standardima srpskohrvatske Wikipedije.
Pogledajte kako poboljšati članak, kliknite na link uredi i doradite članak vodeći računa o standardima Wikipedije.

{{Šablon:Čišćenje}}Uredi

Šablon koji se koristi kada članku, doslovno, treba čišćenje od stvari koje su suvišne, nepotrebne ili neenciklopedijske. Tu se može raditi o različitim oblicima "prašine", bilo da članak sadrži suviše irelevantnih podataka, trivijalne informacije, kategoričke sudove namjesto činjenica, itd. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.
  Ovaj članak zahtijeva čišćenje.
Pogledajte kako poboljšati članak, kliknite na link uredi i doradite članak vodeći računa o standardima Wikipedije.

{{Šablon:Afrikati}}Uredi

Šablon koji se, kako i stoji u samom tekstu, stavlja kada članku nedostaju afrikati na potrebnim mjestima. Razlozi korištenja ne moraju biti posebno obrazlagani jer šablon govori sam za sebe, ali moraju biti razvidni iz pregleda samog teksta.
  Ovom članku nedostaju afrikati (č, ć, đ, š, ž).
Pogledajte kako poboljšati članak, kliknite na link uredi i doradite članak vodeći računa o standardima Wikipedije.

{{Šablon:Prijevod}}Uredi

Šablon koji se, kako i stoji u samom tekstu, koristi kada je cijeli članak ili dio članka ostao nepreveden s nekog od jezika koji nije srpskohrvatski. Kako se potpuno neprevedeni članci načelno brišu, mole se korisnici koji postavljaju neprevedeni tekst da posebno naznače, bilo u sažetku bilo na stranici za razgovor članka, da imaju namjeru prevesti tekst u doglednom vremenskom periodu. Isto se odnosi za pojedine pasuse, koji mogu biti ili prevedeni, ili uklonjeni iz teksta. Razlozi korištenja ne moraju biti posebno obrazlagani jer šablon govori sam za sebe, ali moraju biti razvidni iz pregleda samog teksta.
  Ovaj članak ili jedan njegov dio nije preveden ili je samo djelimično preveden.
Ako smatrate da ste sposobni prevesti ga, pogledajte kako uređivati članak, kliknite na link uredi i prevedite ga vodeći računa o standardima Wikipedije i srpskohrvatskog jezika.


{{Šablon:Wikipoveznice}}Uredi

Šablon koji se, kako i stoji u samom tekstu, stavlja kada u članku nedostaju interne poveznice. Šablon bi se trebao koristiti samo u onim slučajevima kada je nedostatak poveznica u članku ili jednom većem pasusu toliko očit da to predstavlja problem u povezivanju tog članka s ostalima na Wikipediji. Razlozi korištenja ne moraju biti posebno obrazlagani jer šablon govori sam za sebe, ali moraju biti razvidni iz pregleda samog teksta.
  Ovom članku ili dijelu članka nedostaju interne poveznice.
Pogledajte kako uređivati članak i dodavati poveznice, kliknite na link uredi i dodajte ih, nakon čega možete ukloniti ovaj šablon.


{{Šablon:Kategorizacija}}Uredi

Šablon koji se, kako i stoji u samom tekstu, stavlja kada u članku nedostaju kategorije ili kada su one loše postavljene. Šablon bi se trebao koristiti kada kategorija, dakle, uopće nema ili kada su one potpuno promašene u odnosu na samu temu članka. Razlozi korištenja ne moraju biti posebno obrazlagani jer šablon govori sam za sebe, ali moraju biti razvidni iz pregleda samog teksta.
  Ovaj članak nije kategoriziran ili je loše kategoriziran.
Pogledajte kako uređivati članak i pravila o kategorijama, kliknite na link uredi i kategorizirajte ga vodeći računa o standardima Wikipedije.


Problematičnost člankaUredi

U ovu skupinu šablona za održavanje spadaju svi oni koji upućuju na to da u konkretnom članku postoji ozbiljniji problem koji se tiče samog sadržaja ili njegove enciklopedičnosti; dakle, ovdje ne spadaju članci kojima treba sređivanje jer se u pravilu radi o sređenim člancima, ali koji manifestiraju neki drugi problem. Među najčešće probleme spadaju pitanje neutralnosti članka ili problemi s izvorima. Svi šabloni iz ove skupine označeni su narančastom bojom.

{{Šablon:Neutralnost}}Uredi

Kao što i sam naziv govori, ovaj šablon se koristi kada netko od korisnika smatra da određeni članak nije napisan dovoljno objektivno, odnosno da je pristran. Pristranost se može manifestirati na različite načine, bilo preko pretjerane hvale ili kritike, bilo preko zastupljenosti samo jednog kuta gledišta, bilo preko ignoriranja i namjernog zatajivanja određenih podataka s ciljem stvaranja određene slike. Isto tako, pristranost članka može se ogledati i preko specifične terminologije, hiperbola ili eufemizama, preko kojih se nastoji pojačati ili umanjiti dojam. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.
  Neutralnost ovog članka je osporena.
Molimo da prije uređivanja članka sporne dijelove razmatrate na stranici za razgovor.

{{Šablon:Originalno istraživanje}}Uredi

Šablon se koristi kada je članak, ili pak dio članka, zapravo originalno autorovo istraživanje ili zaključivanje, bez potvrde ili mogućnosti potvrde od strane nepristranih izvora. Za više informacija o navedenim pitanjima, konzultirati priložene poveznice. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.
  Moguće je da ovaj članak ili neki njegov dio sadrži originalno istraživanje ili tvrdnje koje nisu verificirane.
Molimo vas da pomognete Wikipediji da potkrijepi teze odgovarajućim referencama, ukoliko je to moguće. Za više detalja, pogledajte stranicu za razgovor.

{{Šablon:Točnost}}Uredi

Šablon se koristi kada članak ili dio istog sadrži informacije čija je točnost, zbog ovih ili onih razloga, osporena ili kada postoje opravdane sumnje da članak iznosi lažne informacije o dotičnoj temi ili nekom od događaja spomenutih u članku. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.
  Moguće je da ovaj članak ili neki njegov dio sadrži netočne ili sumnjive informacije.
Molimo vas da pomognete Wikipediji da ispravi te informacije i postavi one točne, ukoliko je to moguće. Za više detalja, pogledajte stranicu za razgovor.

{{Šablon:Zastario}}Uredi

Šablon se koristi kada članak ili dio istog sadrži informacije koje su, zbog proteka vremena i neažuriranosti, zastarjele i samim time ili netočne ili neaktualne. Razlozi korištenja ne moraju biti posebnoo obrazlagani, ako je razvidno iz samog članka da već duže vrijeme ne postoje aktualni podaci.
  Moguće je da ovaj članak ili neki njegov dio sadrži zastarjele podatke
Molimo vas da pomognete Wikipediji u ažuriranju članka, ukoliko je to moguće. Za više detalja, pogledajte stranicu za razgovor.

{{Šablon:Izvor}}Uredi

Šablon se koristi u onim člancima koji uopće nemaju izvora (u vidu web izvora, knjiške literature, članaka, itd.) ili čiji dijelovi nemaju izvora. Ipak, ukoliko su pojedine rečenice ili manji dijelovi teksta sporni, a članak je inače dobro referenciran, ne treba koristiti ovaj šablon već {{fact}}. Razlozi korištenja ne moraju biti posebno obrazlagani jer šablon govori sam za sebe, ali moraju biti razvidni iz pregleda samog teksta.
  Ovom članku ili jednom njegovom dijelu nedostaju izvori.
Molimo vas da pomognete Wikipediji i dodate odgovarajuće izvore u članak.

Pitanje brisanjaUredi

Iako slobodna enciklopedija, Wikipedija ima određene standarde koji moraju biti zadovoljeni kako bi članak mogao ostati na njoj. Standardi su različiti, a tiču se, između ostalog, duljine, sređenosti, relevantnosti teme i sličnoga. Ukoliko netko od korisnika smatra da članak, zbog nekog od razloga, treba biti obrisan, dužan je postaviti jedan od navedenih šablona, ovisno o tome koji je najbolje prilagođen situaciji. Nakon obrazloženog postavljanja, zajednica će razmotriti argumente te u najbržem mogućem roku donijeti odluku o brisanju, preuređivanju ili zadržavanju članka. Svi šabloni iz ove skupine označeni su crvenom bojom.

{{Šablon:Brisanje}}Uredi

Temeljni šablon za brisanje, ujedno i najopćenitiji. Kao što i sam tekst govori, dodaje se u one članke za koje pojedini korisnik smatra da bi trebali biti obrisani, a nerijetko se koristi u paru sa šablonom {{Osporeno brisanje}}, koji se koristi kada se predloženo brisanje želi osporiti. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na u samom šablonu, na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.
  Ovaj članak predložen je za brisanje. Razlog predlaganja za brisanje je: Razlog za brisanje nije naveden
Ako se ne slažete sa brisanjem ovog članka, molimo vas da dodate {{Osporeno brisanje}} i da svoj stav ukratko pojasnite na stranici za glasanje ili na stranici za razgovor. Administratori, provjerite prvo da li drugi članci vode ovamo i historiju stranice.


{{Šablon:Datoteka za brisanje}}Uredi

Šablon na kojega se u cijelosti odnose pravila za primjenu prethodnog šablona, s tim da se isti odnosi samo na datoteke. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na u samom šablonu, na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.
  Ova datoteka predložena je za brisanje. Razlog predlaganja za brisanje je: Razlog za brisanje nije naveden
Ako se ne slažete sa brisanjem ove datoteke, molimo vas da dodate {{Osporeno brisanje}} i da svoj stav ukratko pojasnite na stranici za glasanje ili na stranici za razgovor. Administratori, provjerite prvo da li neki članci koriste ovu datoteku.


{{Šablon:Sporna autorska prava}}Uredi

Iako je Wikipedija slobodna enciklopedija i dozvoljava preuzimanje svog sadržaja, upravo zbog toga njezin sadržaj ne smije biti opterećen nikakvim autorskim pravima, odnosno mora biti djelo samih autora, koji postavljanjem tog sadržaja na Wikipediju dozvoljavaju njegovu uporabu sukladno Creative Commons i GFDL licencama. Ukoliko je bilo koji članak, ili pak samo njegov dio, tuđe djelo koje se koristi bez dozvole, dakle predstavlja kršenje aurotskih prava, isti mora biti obrisan ili uklonjen po kratkom postupku. Razlozi korištenja ovog članka ne moraju biti posebno obrazloženi, ali korisnik koji ukazuje na ovo dužan je prezentirati dokaze koji nedvosmisleno potkrepljuju zahtjev.
  Postoji sumnja da ovaj članak ili njegov dio krše autorska prava, a time i politiku Wikipedije o radovima u javnom vlasništvu i GFDL licencu.
Prilikom postavljanja ovog šablona obavezno treba navesti dokaze temeljem kojih se dokazuje kršenje aurotskih prava. Za više informacija pogledajte stranicu za razgovor članka.


{{Šablon:Neprikladan sadržaj}}Uredi

Šablon koji se koristi kada konkretni članak ne udovoljava u potpunosti Wikipedijinim standardima i može ga se smatrati kandidatom za brisanje, ali kada se zbog određenih razloga na njemu mogu izvršiti određene promjene, nakon kojih bi članak zadovoljavao kriterije ostanka. Dakle, ovaj šablon treba izbjegavati u slučajevima kada je sporno pitanje autorskih prava ili relevantnosti teme, a koristiti ga onda kada članak ne udovoljava stilskim kriterijma u toj mjeri da ga se ne isplati preuređivati, već brisati ako ne bude sređen. Ovi članci premještaju se na stranicu za razgovor i dobivaju sedmodnevni rok unutar kojega moraju biti sređeni, nakon čega se brišu. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na u samom šablonu, na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.
  Ovaj članak ne zadovoljava Wikipedijinim standardima te je kandidat za brisanje. Razlog tomu je: Razlog za brisanje nije naveden
Sadržaj ove stranice je premješten na stranicu za razgovor te se moli njegov autor, ili netko od ostalih korisnika, da ga preuredi u propisanom roku kako ne bi bio obrisan; ukoliko članak ne bude sređen u roku, bit će obrisan bez rasprave.
Rok za sređivanje je: XX. mjesec YYYY.


ReorganizacijaUredi

Na Wikipediji se, zbog slobode u uređivanju, mogu javiti različite situacije u kojima je potrebno reorganizirati članke ili njihov sadržaj. Bilo da se radi o duplikatima, bilo o spajanju ili razdvajanju, ovakve situacije zahtijevaju razrješenje u što kraćem roku kako bi problemi što prije i što bolje riješili, a tekstovi dobili svoje prikladno mjesto na projektu. Šabloni iz ove skupine upućuju na te probleme i sugeriraju njihovu soluciju. Svi šabloni iz ove skupine označeni su ljubičastom bojom.

{{Šablon:Dvojnik}}Uredi

Kada se dogodi situacija da o istoj temi postoje dva identična ili gotovo identična članka, onda se radi o duplikatima. U takvim situacijama koristi se ovaj šablon kako bi ukazao na postojeći problem, a ujedno i istaknuo o kojim se člancima radi. Prilikom uklanjanja duplikata, valjalo bi se, prije svega, voditi prema kvaliteti dvaju članaka (i prednost dati onom kvalitetnijem), a ukoliko je ona ista, prema vremenu nastanka članka (i prednost dati ranije napisanom članku). Što se tiče drugog članka, njegov sadržaj, ukoliko je to svrsishodno i moguće, trebao bi se uklopiti u glavni članak ili, ukoliko je ovakav rasplet nemoguć, pobrisati uz kreiranje preusmjeravanja.
  Ovaj članak ima [[{{{1}}}|dvojnika]].
Članak na ovu temu je već napisan na srpskohrvatskoj Wikipediji. Potrebno je objediniti tekst u jedan kvalitetan članak. Ako smatrate da ste sposobni objediniti ga, potražite njegovog dvojnika u kategoriji članak dvojnik na dnu ove stranice i napravite adekvatne izmjene.

{{Šablon:Spajanje}}Uredi

Ovaj šablon koristi se kada postoje dva zasebna, ali različita članka koji bi se, tematski i sadržajno, mogli objediniti u jedan, jedinstveni članak. Dakle, ovdje se ne radi o duplikatima, već o dvama zasebnim člancima koji su si međusobno toliko bliski da bi bez ikakvih problema funkcionirali kao jedan članak. Prilikom korištenja šablona potrebno je navesti članak s kojim bi se trebalo spojiti, a poželjno bi bilo navesti i kratko objašnjenje zašto je takav potez svrsishodan.
  Predloženo je da se ovaj članak spoji s člankom [[]].
Molimo vas da svoje mišljenje o ovom prijedlogu iznesete na stranici za razgovor.

{{Šablon:Podjela}}Uredi

Ovaj šablon funkcionira kao obrnuta varijanta prethodnoga, odnosno koristi se onda kada se jedan veći članak, bilo zbog veličine, bilo zbog samostale važnosti njegovih pojedinih dijelova, podijeli na dva ili više manjih članaka, koji mogu funkcionirati kao samostalne cjeline. Ova podjela može dovesti do brisanja glavnog članka, ali i ne mora. Prilikom korištenja šablona potrebno je navesti članke koji bi trebali nastati podjelom, a poželjno bi bilo navesti i kratko objašnjenje zašto je takav potez svrsishodan.
  Predloženo je da se ovaj članak podjeli na više članaka.
Molimo vas da svoje mišljenje o ovom prijedlogu iznesete na stranici za razgovor.

{{Šablon:Prebacivanje}}Uredi

Donekle sličan prijedlogu za spajanje, ovaj šablon koristi se u onim situacijama kada se smatra da se sadržaj jednog članka treba uklopiti u sadržaj drugog članka. Dakle, ovdje ne dolazi do spajanja dva samostalna članka u jedan novi, već se sadržaj jednog članka, kada mu je on sadržajno blizak, a nedovoljno je značajan da bude samostalan, jednostavno uklapa u sadržaj već postojećeg članka. Prilikom korištenja šablona potrebno je navesti članak u čiji tekst bi se predloženi članak trebao uklopiti, a poželjno bi bilo navesti i kratko objašnjenje zašto je takav potez svrsishodan.
  Predloženo je da se sadržaj ovog članaka prebaci u članak [[]].
Molimo vas da svoje mišljenje o ovom prijedlogu iznesete na stranici za razgovor.

{{Šablon:Bolji naslov}}Uredi

Ovaj se šablon od prethodnih razlikuje u tome što se predlaže samo preimenovanje članka, bez ikakvih intervencija u tekst ili druge članke. Preimenovanje je potrebno obrazložiti, a o prijedlogu je moguće provesti i raspravu na stranici za razgovor.
  Predloženo je da se ovaj članak preimenuje.
Molimo vas da svoje mišljenje o ovom prijedlogu iznesete na stranici za razgovor.

ObavijestiUredi

Posebnu kategoriju šablona za održavanje čine šabloni za obavijesti, koji se koriste ona kada se čitatelji i urednici žele upozoriti na određene činjenice vezane uz sam članak, a koje nisu povezane s nekim od ranije navedenih problema. Šabloni za obavijesti zapravo ne ukazuju na same probleme s člankom, već obavještavaju zajednicu o tome da će se na članku vršiti određene izmjene, bilo zbog odluke konkretnog suradnika, bilo zbog prirode samog događaja. Svi šabloni iz ove skupine označeni su plavom bojom.

{{Šablon:Radovi}}Uredi

Ovaj se šablon koristi samo onda kada jedan korisnik odluči vršiti izmjene na određenom članku, a koje bi mogle potrajati, pa obavještava zajednicu o prolongiranim radovima. Uz to, šablon se koristi kako bi korisnik zamolio zajednicu da ne vrši izmjene na samom članku dok su radovi u toku, s tim da se treba naglasiti da ova zamolba nije obveznog karaktera i ni na koji način ne ograničava nekog da vrši izmjene; ipak, mole se korisnici da, u duhu kolegijalnosti, ne vrše izmjene dok je ovaj šablon prisutan. Detaljnije upute dostupne su u tekstu samog šablona.
  Jedan korisnik upravo radi na ovom članku! Mole se ostali suradnici da ne uređuju članak dok je ova obavijest prisutna. Koristite stranicu za razgovor na ovom članku ako imate komentare i pitanja u vezi s člankom. Kada radovi budu gotovi, korisnik koji uređuje članak uklonit će ovaj šablon! Hvala na razumijevanju!
Šablon može biti uklonjen ako kroz tri dana od trenutka postavljanja ili posljednje izmjene nema novih izmjena na članku.

{{Šablon:Zadržano}}Uredi

Ovaj se sablon koristi onda kada je o navedenom članku provedena rasprava o njegovom eventualnom brisanju. Nakon provedene rasprave, konsenzus zajednice bio je da se članak zadrži, odnosno ne briše (uz neke uvjete). Ovaj šablon nalazi se u članku kako bi korisnike uputio na raniju raspravu te objasnio zašto je određeni članak zadržan. On također znači da se članak ne može predložiti za brisanje temeljem iste osnove, s obzirom da je temeljem te osnove članak već zadržan.
  Ovaj članak bio je predložen za brisanje. O prijedlogu je provedena rasprava te je odlučeno da se članak neće brisati, odnosno da će se zadržati. Mole se korisnici da prije ikakvih većih izmjena ili ponovnog predlaganja za brisanje detaljno pročitaju navedenu raspravu te razloge i uvjete pod kojima je članak zadržan.
Temeljem odluke zajednice, članak se ne može ponovo predložiti za brisanje po istoj osnovi temeljem koje je predložen ranije.

{{Šablon:Aktualni događaj}}Uredi

Vrlo jednostavan šablon, koji se koristi onda kada se želi ukazati da je članak u danom trenutku aktualan i da su moguće češće izmjene sadržaja, ovisno o pritoku provjerenih informacija. Kada aktualnost samog događaja prođe, šablon se treba ukloniti.
  Ovaj članak govori o jednom ili više aktualnih događaja.
Moguće su česte i brze izmjene na članku, ovisno o tome kojom brzinom provjerene informacije stižu do javnosti.
Šablon je potrebno ukloniti kada događaj prestane biti aktualan.

Ipak, zbog čestog korištenja, uz ovaj glavni, moguće je koristiti i neke od pomoćnih šablona, koji su sadržajno i stilski modelirani prema glavnom, a koji se pobliže odnose na konkretni događaj ili manifestaciju. Srpskohrvatska Wikipedija trenutno ima sljedeće pomoćne šablone:

Kod Šablon
{{Aktualni događaj/Sport}}
  Ovaj članak govori o jednom ili više aktualnih, sportskih događaja.
Moguće su česte i brze izmjene na članku, ovisno o tome kojom brzinom provjerene informacije stižu do javnosti.
Šablon je potrebno ukloniti kada sportski događaj prestane biti aktualan.

{{Šablon:Budući događaj}}Uredi

Slično kao i prethodni, samo što se ovaj šablon koristi kada se želi ukazati da će tema konkretnog članka u cijelosti biti predstavljena tek u nekom budućem periodu. Kao i gore, moguće su češće izmjene sadržaja, ovisno o pritoku provjerenih informacija. Kada dođe do realizacije (ili otkazivanja) samog događaja, šablon se treba ukloniti.
  Ovaj članak govori o jednom ili više budućih događaja.
Moguće su česte i brze izmjene na članku, ovisno o tome kojom brzinom provjerene informacije stižu do javnosti.
Šablon je potrebno ukloniti kada događaj prestane biti aktualan.

Ipak, zbog čestog korištenja, uz ovaj glavni, moguće je koristiti i neke od pomoćnih šablona, koji su sadržajno i stilski modelirani prema glavnom, a koji se pobliže odnose na konkretni događaj ili manifestaciju. Srpskohrvatska Wikipedija trenutno ima sljedeće pomoćne šablone:

Kod Šablon
{{Budući događaj/Sport}}
  Ovaj članak govori o jednom ili više budućih, sportskih događaja.
Moguće su česte i brze izmjene na članku, ovisno o tome kojom brzinom provjerene informacije stižu do javnosti.
Šablon je potrebno ukloniti kada sportski događaj bude realiziran.
{{Budući događaj/Film}}
  Ovaj članak govori o najavljenom ili predsojećem filmu.
Moguće su česte i brze izmjene na članku, ovisno o tome kojom brzinom provjerene informacije stižu do javnosti.
Šablon je potrebno ukloniti kada film bude premijerno emitiran.
{{Budući događaj/Software}}
  Ovaj članak govori o zakazanim ili očekivanim, budućim izdanjima sofwarea.
Moguće su česte i brze izmjene na članku, ovisno o tome kojom brzinom provjerene informacije stižu do javnosti.
Šablon je potrebno ukloniti kada software bude javno objavljen po prvi put.