Wang Xiang (Tri kraljevstva)

Ovo je kinesko ime; porodično ime je Wang.

Wang Xiang (185–269) je bio kineski političar iz doba Tri kraljevstva koji je služio državi Cao Wei. Wang je služio kao Vrhovni komandant, te je 263. odredio Deng Aija i Zhong Huija da na čelu Cao Wei vojske odu na pohodu koji će dovesti do pada države Shu Han. Wang je kasnije ohrabrivao Sima Zhaoa da svog najstarijeg sina Sima Yana odredi za nasljednika, te tako spriječi dinastijski sukob.

See alsoUredi