Vorticizam (engl. Vorticism) je jedan pravac u vajarstvu i uopšte avangardni pokret u engleskoj umetnosti u ranom 20. veku koji je paralelan sa francuskim kubizmom ili još bolje sa italijanskim futurizmom i bio je reakcija na impresionističku estetiku koji je želeo da izrazi moderni svet mašina i u svet umetnosti želi da uvede industrijske forme.

KarakteristikeUredi

Istorijski značaj vortizma je značajan i dokazuje zalaganje za apstrakciju koja se javlja u Evropi u godinama 19101912. Persi Vindhem Lujs glava ličnost ovog pokreta išao je tako daleko da je uticao na kubiste. Pokret je trajao od 19121915. godine. Prvi svetski rat je onemogućio razvijanje njegovog programa i filozofije.

Manifest vorticizmaUredi

Vorteks je bila tačka u kojoj energija bila na vrhuncu. U mehanici predstavlja najveći rezultat. Snažan, hladan, mehanički, statički- jesu osobine koje odlikuje vorticizam. Vorticizam stavlja u centar svojih pažnji svet mašina. Želimo samo da jednostavno proživljavamo ovaj svet i da osećamo kako u nama struju njegova energija.

Umetnici (izbor)Uredi

LiteraturaUredi

  • Novy život, č. 3-4 marec-april 2004 Novi Sad

Eksterni linkoviUredi