Voltin stup

(Preusmjereno sa stranice Voltin članak)

Voltin elektrostatički stup je prethodnik moderne baterije koji je izumio fizičar Alessandro Volta oko 1800. godine. Voltin elektrostatički stup je u osnovi elektorkemijska baterija, koja se sastoji od izmjenično poredanih ploča bakra i cinka, a kao elektrolit koristi vodenu otopinu sulfatne kiseline ili kuhinjske soli.

Voltin stup od bakra i cinka
Voltin stup (muzejski izložak u Tempio Voltiano, talijanskom muzeju posvećenom Alessandru Volti.