Otvori glavni meni

Volonter (žena volonterka; franc. volontaire - "dobrovoljan", prema lat. voluntarius - "dobrovoljan"), riječ koja po savremenom shvatanju, kakvo iznosi Ivan Vidanović u svom Rečniku socijalnog rada, označava osobu koja sopstvenom voljom (dobrovoljno), individualno ili organizovano, pruža svoje usluge onima kojima su neophodne, bez materijalne nadoknade koja prevazilazi troškove pružanja usluga. Širok dijapazon motiva zbog kojih se neko odlučuje za volonterski rad zahtijeva sistematičan i stručno vođen proces, kako bi usluge volontera bile najcjelishodnije sa stanovišta interesa korisnika i samog volontera.

Današnje i nekadašnje značenjeUredi

U opštim rječnicima i rječnicima stranih riječi volonter se definiše kao "onaj koji besplatno obavlja neku službu zbog entuzijazma, svoga stručnog usavršavanja ili sticanja radnog staža" [1]. Tom riječju obično se označava osoba koja dobrovoljno radi u vjerskim, humanitarnim, socijalnim te nevladinim organizacijama. Iako se u nekim rječnicima uz riječ volonter navodi sinonim dobrovoljac [2], a na nekim internetskim stranicama i dragovoljac, te riječi u ovom kontekstu nisu sinonimi, posebno ako se dobrovoljac shvata kao "onaj koji bez prisile i svojom voljom sudjeluje u ratu ili kakvom drugom zbivanju" [3]. U starije vrijeme, međutim, riječ volonter (i volontijer kod Njegoša) označavala je dobrovoljca u ratu. U tom su je značenju upotrebljavali u 19. stoljeću, na primjer, Ilija Garašanin i Sreten L. Popović [4].

Vidi jošUredi

BilješkeUredi

  1. Vladimir Anić, Ivo Goldstein: "Rječnik stranih riječi", Zagreb, 2002.
  2. Ivan Klajn, Milan Šipka: "Veliki Rječnik stranih riječi i izraza", Novi Sad, 2008.
  3. Vladimir Anić: "Rječnik hrvatskoga jezika", Zagreb, 1998.
  4. "Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika", knjiga II, SANU, Beograd, 1962.