Voksel (engl. Voxel, od reči volumetric i pixel, u prevodu zapreminski piksel) u trodimenzionoj grafici predstavlja najmanji deo trodimenzionog prostora neke scene, koji se može obrađivati ili prikazati. Može se napraviti analogija između voksela i piksela: dok voksel predstavlja deo trodimenzionog prostora kome se mogu dati boja i druge osobine, na isti način piksel predstavlja deo dvodiomenzione slike.

Model glave čoveka napravljen od malih elemenata — voksela

Vokseli često ne sadrže informaciju o svojim apsolutnim koordinatama u prostoru, već relativne koordinate u odnosu na druge voksele. Primenu nalaze kod medijuma za predstavljanje todimenzione slike.