Vladimir-Rasate

Vladimir-Rasate (bugarski: Владимир Расате) bio je vladar Bugarske od 889. do 893.

Vladimir-Rasate
knez Bugarske
Vladavina 889–893
Prethodnik Boris I
Nasljednik Simeon I
Kraljevska kuća "Krumova dinastija" (moguće Dulo)
Otac Boris I
Majka Marija, žena Borisa I

Postao je vladar (knez) Bugarske nakon što se njegov otac Boris-Mihailo I odlučio povući u manastir nakon vladavine od 36 godine. Sačuvani pečati s natpisom "Mihailo Monah, koji je arhont Bugara" sugeriraju, međutim, da Boris I nije u potpunosti ispustio vlast.

Vladimir-Rasate je bio najstariji od Boris-Mihailovih sinova i vjerojatno jedini koji je rođen kao pagan. Prema bizantskom caru Konstantinu VII Porfirogenitu, Vladimir je učestvovao u bugarskom napadu na srpske zemlje, a koji se dogodio prije pokrštavanja Bugara. O njegovoj vladavini ima malo podataka; zna se da je 892. sklopio vojni savez sa istočnofranačkim (njemačkim) kraljem Arnulfom Karantanskim protiv Velike Moravske. Taj savez historičari smatraju uperenim protiv bizantskih interesa, što je predstavljao ozbiljan otklon od pro-bizantske politike njegovog oca.

Vladimira se uglavnom pamti po pokušaju da iskorijeni kršćanstvo u Bugara i obnovi paganstvo. O tom događaju piše Konstantin Preslavski, prema kome je Vladimir počeo uništavati kršćanske hramove i progoniti svećenike jer ih je smatrao agentima Bizanta i neprijateljima bugarske slobode. Međutim, taj čin nije naišao na potporu naroda i plemstva, te su ga podržavali tek nekolicina boljara. Godine 893. je Boris I napustio manastir, svrgnuo sina, oslijepio ga i strpao ga u zatvor. Otada o njemu nema traga.

Poslije toga je Boris na prijestolje stavio svog trećeg sina Simeona, i to na Saboru u Preslavu, sazvanom kako bi se suzbili budući pokušaji obnove paganstva.

Prethodi:
Boris I
Knez Bugarske
889–893
Slijedi:
Simeon I