Carski kult ili vladarski kult je naziv za oblik državne religije u kojoj se monarh (najčešće car) ili vladarska dinastija štuju kao mesije, polubogovi ili božanstva. U takvim državama je monarh istovremeno i državni poglavar i božanstvo te ona istovremeno predstavlja i teokraciju i apsolutnu monarhiju.

Staroegipatski faraoni su štovani kao bogovi-kraljevi

Historija pruža brojne primjere vladarskih kultova, od staroegipatskih faraona preko carskog kulta u drevnom Rimu, pa sve do carskog kulta u Japanu u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. vijeka.

V. također uredi

Eksterni linkovi uredi