Vlada Republike Srbije predstavlja izvršni organ vlasti Republike Srbije. Vladu bira većina poslanika Narodne skupštine Srbije, a čine je predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri.

Logotip Vlade Republike Srbije

Nadežnost Vlade Republike Srbije je utvrđena Ustavom Republike Srbije koji je donesen 2006. godine. Njene nadležnosti su sledeće :

  • utvrđuje i vodi politiku
  • izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine
  • donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona
  • predlaže Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte i daje o njima mišljenje kad ih * podnese drugi predlagač
  • usmerava i usklađuje rad organa državne uprave i vrši nadzor nad njihovim radom
  • vrši i druge poslove određene Ustavom i zakonom
  • Takođe, Vlada je odgovorna Narodnoj skupštini za politiku Republike Srbije, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine i za rad organa državne uprave.

Sadašnja Vlada Republike Srbije

uredi

Trenutni sastav Vlade Srbije

uredi

Sadašnja vlada je formirana je 2016. godine i nakon izbora Aleksandra Vučića za predsednika Srbije funkciju vršioca dužnosti premijera obavlja Ivica Dačić dok je za mandatara nove vlade predložena Ana Brnabić.

Spoljašnje veze

uredi