Vlaška nizija (rum. Câmpia Română, bug. Дунавска равнина) je ravničarsko područje Evrope smešteno u donjem delu reke Dunav. Vlaška nizija se danas najvećim delom nalazi u Rumuniji (sever i sredina), manjim u Bugarskoj (jug) i sasvim malim delom u Srbiji (krajnji istok).

Karta Vlaške nizije
Reka Timok na samom zapadu nizije

Prirodne odlike uredi

Reljef uredi

Vlaška nizija predstavlja jasno ravničarsko područje sa jasnim granicama, okruženo planinama i morem. Ona se prostire na prelazu iz srednje Evrope u južnu Evropu (Balkansko poluostrvo). Prostire se na oko 550 km dužine u smeru zapad-istok, od krajnje južnog dela Karpata (deo u Srbiji), pa do Crnog mora na istoku. Ravnica je sa juga zatvorena planinom Balkan, dok je sa severa zatvorena glavnim bilom Karpata. Njena širina je oko 200 kilometara. Nadmorska visina Padske nizije kreće se od 0-4 m u oblasti delte Dunava, do oko 150 m na severnom i južnom obodu. Unutar ravnice nema izolovanih planina.

Klima uredi

Vlaška nizija se nalazi u oblasti umereno kontinentalne klime sa nešto oštrijim crtama zbog otvorenosti ka severu i severoistoku. Stoga su leta sušna i topla, a zime oštre i vlažne.

Vode uredi

Reka Dunav svojom južnom trećinom protiče uporedničkim pravcem kroz Vlašku niziju i predstavlja njenu okosnicu. Na krajnjem istoku nizije Dunav stvara poznatu deltu. Njegove pritoke teku meridijanski. Sa severa se spušta reke Žiju, Olt, Dimbovica i Siret, dok se sa juga spuštaju Timok, Jantra i Iskar.

Oblasti i gradovi uredi

U okviru Vlaške nizije nalaze se sledeći gradovi:

Gotovo sva važnija naselja se nalaze na obodu nizije, na mestima gde ona prelazi u pobrđe. Posebnost je grad Bukurešt, koji je najveći i jedini glavni grad u Vlaškoj niziji, smešten u gotovo samoj sredini nizije.

Galerija uredi