Vizuelizacija bioloških podataka

Vizuelizacija bioloških podataka je grana bioinformatike koja se bavi primenom računarske grafike, naučne vizuelizacije, i informacione vizuelizacije u raznim oblastima nauka o životu. To obuhvata vizuelizaciju sekvenci, genoma, poravnavanja, filogenskih struktura, makromolekula, šema sistemske biologije, mikroskopskih slika, i podataka magnetno rezonantne tomografije. Softveska oruđa koja se koriste za vizuelizaciju bioloških podataka su u opsegu od jednostavnih, samostalnih programa do kompleksnih, integrisanih sistema.

Količina i raznovrsnost bioloških podataka se veoma brzo uvećavaju. Ključni korak u razumevanju i učenju iz tih podataka je vizuelizacija. Iz tog razloga dolazi do uporedog razvoja sistema za vizuelizaciju bioloških podataka .

Jedan od novonastalih trendova je zamagljivanje granica između vizuelizacije 3D struktura u atomskoj rezoluciji, vizuelizacije velikih kompleksa snimljenih putem krioelektronske mikroskopije, i vizuelizacije lokacije proteina i kompleksa unutar ćelija i tkiva.[1][2]

ReferenceUredi

  1. Vladan Lučić, Friedrich Förster, and Wolfgang Baumeister (2005). „Structural studies by electron tomography: from cells to molecules”. Annual review of biochemistry 74: 833–65. DOI:10.1146/annurev.biochem.73.011303.074112. PMID 15952904. 
  2. Alasdair C. Steven, Wolfgang Baumeister (2008). „The future is hybrid”. Journal of structural biology 163 (3): 186–95. DOI:10.1016/j.jsb.2008.06.002. PMID 18602011.