Carigrad

(Preusmjereno sa stranice Vizantijski Carigrad)
Vidi takođe: Istanbul, Bizantijum, i Konstantinopolj

Carigrad (stsl. Цѣсарьградъ, crsl. Царьгра̀дъ, rus. Царьград, ukr. Царгород, slov. Carihrad) je slovensko ime za Konstantinopolj, glavni grad Vizantijskog Carstva, grad koji se danas nalazi u Turskoj i zove se Istanbul.

Drugi slovenski naziv je „Konstantinov grad” (stsl./crsl. Константинь градъ, crsl. Константиноградъ) i on je neposredni prevod grčkog naziva grada (grč. Κωνσταντινούπολη).

Carigrad je staroslovenski prevod grčke riječi Βασιλὶς пόλις. Spajanjem slavenske riječi car („cezar/imperator”) i riječi grad, nastao je naziv: Carev grad.

Bugari su prilagodili riječ za Trnovgrad (Търновград — Tarnovgrad), jednu od prijestonica bugarskog cara, ali nakon pada Balkana pod osmansku vlast, bugarska riječ je korištena samo kao još jedan naziv za Konstantinopolj.[1][2][3]

Nakon osnivanja Republike Turske 1923. godine, službeno ime grada je promijenjeno iz Konstantinopolj u Istanbul.

Vidi još uredi

Izvori uredi

  1. Софроний Врачански. Житие и страдания на грешния Софроний. София 1987. Стр. 55 (An explanatory endnote to Sophronius of Vratsa's autobiography)
  2. Найден Геров. 1895-1904. Речник на блъгарский язик. (the entry on царь in Naiden Gerov's Dictionary of the Bulgarian Language)
  3. Симеонова, Маргарита. Речник на езика на Васил Левски. София, ИК "БАН", 2004 (the entry on царь in Margarita Simeonova's Dictionary of the Language of Vasil Levski)