Viza je dokument kojim se daje dozvola ulaska, boravka ili tranzita stranog državljanina na teritoriji države koja mu izdaje vizu.

Primer turističke vize za Hrvatsku.
Vizni režim za imaoce pasoša Srbije
  Republika Srbija
  bezvizni režim
  viza se dobija pri ulasku
  viza se dobija putem interneta
  viza se dobija pri ulasku ili putem interneta
  potrebna je prethodno izdata viza

Viza se upisuje (ili lepi kao nalepnica) u pasoš stranog državljanina ili se izdaje kao poseban dokument u obliku obrasca koji je nužno predočiti prilikom ulaska u državu.

Neke države zahtevaju posedovanje izlaznih viza kod svojih građana za izlazak iz države.

Vrste viza Uredi

Postoji nekoliko vrsta viza:

  • putna viza
  • tranzitna viza
  • grupna viza
  • diplomatska viza
  • službena viza

Vidi još Uredi