Viteški red je udruženje vitezova stvoreno u srednjem veku sa određenim humanim ciljem, npr. zaštita hodočasnika, lečenje ranjenika, zasnovano na hrišćanskim tradicijama. Prvi redovi su nastali u Jerusalimu posle Prvog krstaškog rata. Ubrzo su dobili jasno vojno obeležje te su redovi stvarani sa ciljem borbe protiv „neprijatelja hrišćanstva": muslimana, jeretika, pagana, ili radi zaštite hrišćanstva i hrišćana. Srednjovekovni viteški redovi su danas ili prestali da postoje ili su se pretvorili u organizacije dobrotvornog karaktera[nedostaje referenca].

Noviji viteški redovi su osnivani na tradicijama viteštva i sa jasnim hrišćanskim obeležjem, a mogu se podeliti na grupe koje se bave prevashodno srednjovekovnim veštinama: mačevanjem, streličarstvom, jahanjem; i na one čiji je osnovni cilj bavljenje dobrotovornim radom u okviru neke od hrišćanskih crkava.

Neki od viteških redova uredi

Krstaški redovi uredi

Nekrstaški redovi uredi