Vitale I Michiel

Vital I Michele ili Vitale I Michiel (? - 1102) bio je 33. (po tradiciji) i 30. (historijski) dužd Mletačke Republike, koji je stolovao od 1095/6. do smrti. Njegovo stolovanje je koincidiralo s početkom prvog od križarskih ratova. Iako je ispočetka bio skeptičan prema tom pohodu, odlazak ekspedicije Gottfrieda Bujonskog iz južne Italije 1096. sa preko 120 brodova ga je uvjerilo da križarski pohodi Veneciji predstavljaju priliku za bogaćenje i sticanje političkog uticaja. Tako je u julu 1099. u istočni Mediteran poslao veliku flotu od 207 brodova na čelu sa svojim sinom Vitaleom Giovannijem; ona je kod Rodosa razbila muslimansku flotu. Na proljeće je flota stigla pred obale Palestine gdje su Gottfried i njegovi križari u međuvremenu zauzeli Jeruzalem, ali bili odsječeni od Evrope. Venecijanci su im pristali pružiti pomoć i stalnu opskrbu preko mora; zauzvrat su dobili pravo da u svakom od križara osvojenom gradu drže četvrt u kojoj će biti oslobođeni poreza i carina.

Grb Vitala I Michelea


Političke funkcije
Prethodi:
Vitale Faliero
dužd Venecije
1095–1102
Slijedi:
Ordelafo Faliero