Amonovi vrhovni svećenici u Tebi (Dvadeset prva dinastija)

(Preusmjereno sa stranice Visoki svećenici Amuna u Tebi)
Dinastije faraona
starog Egipta
predinastički Egipat
protodinastički period
rani dinastički period
1. 2.
Staro kraljevstvo
3. 4. 5. 6.
prvi prelazni period
7. 8. 9. 10.
11. (samo Teba)
srednje carstvo
11. (ceo Egipat)
12. 13. 14.
drugi prelazni period
15. 16. 17.
Novo carstvo
18. 19. 20.
treći prelazni period
21. 22. 23. 24. 25.
kasni period
26. 27. 28.
29. 30 31.
Grčko-rimski period
Ptolomejska dinastija-Rimsko Carstvo

Iako se ne smatraju dinastijom per se, Visoki svećenici Amuna u Tebi su uživali ugled i vlast dostojan dinastije na području Gornjeg Egipta od 1080. do 945. pne., nakon čega je njihov utjecaj opao. U doba kada se Herihor proglasio vladajućim Visokim svećnikom Amuna godine 1080. pne.-- u 19. godini vladavine Ramzesa XI--Amunovo svećenstvo je steklo efektivni nadzor nad egipatskom ekonomijom. Amunovi svećenici su bili vlasnici sveg hramskog zemljišta u Egiptu, kao i 90 % brodovlja, uključujući brojne druge resurse.[1] Zbog toga su Amunovi svećenici postali de facto jedanko moćni kao i faraoni, ako ne i moćniji. Jedan od sinova Visokog svećenika Pinedjema I je na pet godina postao vladar cijelog Egipta kao Psusennes I dok je tebanski Visoki svećenik Psusennes III preuzeo prijestolje kao kralj Psusennes II-- posljednji vladar 21. dinastije.

Kronologija Trećeg prijelaznog perioda uredi

Nimlot CHarsieseSmendes IIIIuwlotShoshenq CIuputPsusennes IIIPinedjem IISmendes IIMenkheperreDjedkhonsuefankhMasahertaPinedjem IPiankhHerihorAmonovi vrhovni svećenici u Tebi (Dvadeset prva dinastija)

Reference uredi

  1. Peter Clayton, Chronicle of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd., 1994. p.175

V. također uredi