Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira iz Splita osnovana je 2009. godine, a nastala je kao rezultat sve većeg značaja sporta u društvu.

Sport u suvremenom društvu ima mnogo širu i složeniju ulogu nego ju je imao ranije. On je od nadmetanja fizičkih sposobnosti među ljudima prerastao u način našeg svakodnevnog života i kulture te postaje izvorom pozitivne energije u životu čovjeka. Sport je također i sve značajniji oblik ekonomske aktivnosti društva, a sportska industrija njena važna privredna djelatnost.

Stručni studij Sportski menadžmentUredi

Program stručnog studija sportskog menadžmenta na Visokoj školi Aspira namijenjen je obrazovanju za upravljačke funkcije u sportskim društvima i drugim poslovnim sustavima i za obrazovanje menadžera – zastupnika sportaša, sportskih društava te uvođenju sportaša nakon završetka njihove profesionalne karijere u poslovni svijet.

Cilj obrazovanja je stjecanje ukupnih kompetencija sportskog menadžera koji se ostvaruje upravljanjem procesima u sportskim organizacijama primjenom menadžerskih postupaka, tehnika i vještina.

Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, završeni studenti moći će uspješno obavljati i sve druge poslove za koje su potrebna poslovna znanja, menadžerske kompetencije i vještine.

Studij traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sportskog menadžmenta – bacc.oec.

Završetkom stručnog studija sportskog menadžmenta polaznik stječe kompetencije upravljanja sportskim i poslovnim sustavima te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na specijalističkom stručnom diplomskom studiju.

Studenti stječu visokostručnu i profesionalnu osposobljenost za područje menadžmenta poslovnih funkcija te sportskog menadžmenta, s naglaskom na posebne programe smjera studija koji sadrže temeljna teorijska, metodološka i aplikativna znanja s područja:

 • sportskog menadžmenta,
 • sportskog marketinga,
 • sponzorskih odnosa i produkcije sportskih manifestacija,
 • sportskog brendinga,
 • upravljanja i primjene poslovanja u sportu,
 • upravljanja sportskim objektima te
 • agencijskih i zastupničkih poslova za sportske organizacije, društva, klubove i sportaše pojedince.

Poseban značaj ima, programskim sadržajem predviđeno, obrazovanje za uporabu najsuvremenijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u poslovanju. U suradnji sa Suvremenim učilištem u Splitu, studentima se pruža mogućnost stjecanja međunarodno priznate Europske računalne diplome - ECDL.

Specijalistički diplomski (master) studij Sportski menadžmentUredi

Specijalistički diplomski (master) studij Sportskog menadžmenta je prvi i jedini ovakav studij u Hrvatskoj. Namijenjen je profesionalcima koji već rade u sportu te žele unaprijediti svoju karijeru, ali i onima koji tek žele ostvariti uspješnu karijeru u sportu i sportskoj industriji.

Danas sport u EU stvara vrijednost od nekoliko stotina milijardi eura što čini cca 4% BDP-a Europske unije te osigurava radna mjesta za 15 milijuna ljudi ili 5,4% radne snage.

U Hrvatskoj su potrebe za visokoobrazovanim specijaliziranim kadrom iz područja sportskog menadžmenta veoma izražene i temelje se na činjenici da menadžeri koji upravljaju sportskim organizacijama, tj. rade u sportskoj industriji u pravilu nisu formalno školovani za upravljanje specifičnim poslovnim procesima u području sporta.

Bez školovanih sportskih menadžera sportske organizacije se ne uspijevaju afirmirati na sportskom tržištu zbog čega trpe ogromne gubitke. Također, neprofitne sportske organizacije poput sportskih udruga, saveza, lokalnih i državnih odjela za sport, dolaze do spoznaje da ne mogu više funkcionirati bez modernog i efikasnog upravljanja.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija sportskog menadžmenta polaznik stječe kompetencije upravljanja sustavima višeg stupnja složenosti na poslovima "top management-a" te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na poslijediplomskim studijima sukladno Bolonjskoj deklaraciji.

Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja sukladno ovom programu, a posebno uzimajući u obzir kontinuitet preddiplomskog i diplomskog studija sportskog menadžmenta mogu se podijeliti na opće i posebne.

Opće kompetencije temelje se na cjelovitom obrazovanju koje sadrži temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja iz područja ekonomije, menadžmenta, kineziologije, prava, informacijskih i komunikacijskih znanosti, psihologije i sociologije.

Posebne kompetencije temelje se na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje sportskog menadžmenta, marketing menadžmenta u sportu, menadžmenta sportskih objekata i manifestacija, controllinga i financijskog menadžmenta u sportskim društvima, sponzorstva u sportu, odnosa s javnošću u sportu, sportskog prava i među ostalim, upravljanja ljudskim resursima i društveno odgovornog ponašanja u sportu.

Studij traje 2 godine (4 semestra). Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 120 ECTS bodova i stručni naziv (ekvivalent stručnog magisterija):

stručni/a specijalist/ica sportskog menadžmenta (struč. spec. oec.)

Cjeloživotno obrazovanjeUredi

Menadžer turističke destinacijeUredi

Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita, organizira program usavršavanja za Menadžera turističke destinacije. Zbog sve većeg rasta i razvoja turističkog tržišta svaka pojedina destinacija mora imati stručnjake sa menadžersko upravljačkim sposobnostima.

Menadžer turističke destinacije:

 • kreira adekvatnu turističku ponudu
 • upravlja turističkom destinacijom
 • stvara imidž destinacije
 • utječe na unaprjeđenje lokalne ekonomije
 • istovremeno čuva prirodnu, kulturno-povijesnu baštinu

Cilj programa je osigurati polazniku sva teorijska i praktična znanja i vještine potrebne za realizaciju i afirmaciju turističke destinacije. Program je namijenjen svim osobama koje se žele usavršiti za zanimanje Menadžera turističke destinacije i svim osobama koje sudjeluju u upravljanju turističkom destinacijom.

Menadžer malog i obiteljskog hotelaUredi

Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita, organizira program usavršavanja za Menadžera obiteljskog i malog hotela.

Upravljanje obiteljskim i malim hotelom je vrlo specifičan i kompleksan posao. Za uspješno upravljanje hotelom nije dovoljna samo poduzetnička ideja i želja, već zahtjeva i mnogo menadžerskih i poslovnih znanja i vještina iz područja:

 • hotelskog poslovanja i turizma
 • poduzetništva (izrada biznis plana)
 • menadžmenta
 • prodaje i recepcije hotela
 • marketinga u turizmu
 • poslovnog komuniciranja...

Cilj programa je osigurati polazniku sva teorijska i praktična znanja i vještine kako bi na što bolji način upravljao i prezentirao hotel te osigurao privlačenje novih gostiju kao i njihov povratak.

Program je namijenjen svim osobama koje se žele usavršiti za stručno zanimanje menadžera obiteljskog i malog hotela kao i onima koji sudjeluju u upravljanju obiteljskim i malim hotelom, a s ciljem osiguranja dobiti.

Sportski administratorUredi

Visoka škola za sportski menadžment Aspira kao jedina visokoškolska institucija u Hrvatskoj koja školuje stručne kadrove za upravljačke i administrativne funkcije u sportskim organizacijama, kreće s programom usavršavanja za Sportskog administratora.

Cilj programa je usavršiti stručne kadrove na upravljačkim i administrativnim funkcijama u sportu iz područja upravljanja sportskim organizacijama, sportskog marketinga, menadžmenta ljudskih resursa, upravljanja sportskim objektima i manifestacijama, financijskog poslovanja, sportskog prava te stjecanje praktičnih znanja i vještina nužnih za rad suvremene sportske organizacije.

Sukladno izmjenama Zakona o sportu N.N. 71/06 pravne osobe koje obavljaju sportsku djelatnost moraju na upravljačkim i administrativnim poslovima imati stručne, tj. školovane osobe. Naime, sportske organizacije dužne su se uskladiti s pravnom regulativom Europske unije što podrazumijeva stručne kadrove na upravljačkim i administrativnim funkcijama.

Vanjske vezeUredi