Vincent Floissac

Vincent Floissac

Vincent Floissac (1928 - ) je svetolucijski pravnik i političar. Njegova službena titula The Rt. Hon. Sir Vincent Floissac označava članstvo u Tajnom savjetu Ujedinjenog Kraljevstva. Godine 1979. je izabran za prvog predsjednika Senata Svete Lucije, a od 30. aprila 1987. do 10. oktobra 1988. je služio kao v.d. generalnog guvernera. Od 1988. do 1991. je bio član sejšelskog Žalbenog suda, a od 1991. do 1996. predsjednik žalbenog odjela Istočnokaripskog vrhovnog suda.

Osim politike i prava se bavio i tenisom, te predstavljao Svetu Luciju u regionalnim natjecanjima.

ReferenceUredi


Vladine službe
Prethodi:
Allen Montgomery Lewis
Generalni guverner Svete Lucije, v.d.
1987–1988
Slijedi:
Stanislaus A. James