Viktor Avbelj Rudi (Prevoje kod Kamnika, 26. 2. 1914Ljubljana, 3. 4. 1993), jugoslavenski pravnik, učesnik Narodnooslobodilačke borbe (NOB), društveno-politički radnik SR Slovenije, junak socijalističkog rada i narodni heroj Jugoslavije. U periodu od 1979 do 1984 godine obavljao je funkciju predsednika Predsedništva SR Slovenije.

Viktor Avbelj
Viktor Avbelj
Datum rođenja(1914-02-26)26. 2. 1914.
Mesto rođenjaPrevoje kod Kamnika
Austro-Ugarska Monarhija
Datum smrti3. 4. 1993. (dob: 79)
Mesto smrtiLjubljana
Slovenija
Profesijapravnik
Član KPJ od1937.
Učešće u ratovimaDrugi svjetski rat (NOB)
Narodni heroj od20. 12. 1951.

Biografija

uredi

Viktor Avbelj je rođen 26. 2. 1914 godine u selu Prevoje, kod Kamnika. Potiče iz siromašne seljačke porodice. Posle završene gimnazije upisao je Pravni fakultet u Ljubljani, na kome je diplomirao 1939 godine. Za vreme studija pristupio je studentskom revolucionarnom pokreti, a 1937 godine postao i član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). Posebno je sarađivao sa poznatim slovenačkim revolucionarima: Tonetom Tomšičem, Borisom Krajgerom i Francom Leskošekom.

Posle okupacije Kraljevina Jugoslavije, aprila 1941. godine, ostaje u Ljubljani i organizuje akcije protiv okupatora. Italijani su ga, u jednoj raciji, uhapsili 29. oktobra 1941. godine, ali je uspeo da se uz pomoć falsifikovanih dokumenata posle 11 dana izvuče. Decembra 1941. godine postao je sekretar Okružnog komiteta KP Slovenije u Novom Mestu, a njegov glavni zadatak bio je širenje i jačanje NOP-a u Dolenjskoj.

Kada je septembra 1942 godine formirana "Gubčeva brigada", Viktor je bio postavljen za njenog prvog političkog komesara. Od januara do jula 1943 godine bio je politički komesar Prve dolenjske operativne zone. U tom svojstvu je bio zamenik političkog komesara, a u aprilu politički komesar operativnog štaba hrvatsko-slovenačkih brigada u zajedničkim akcijama. Od jula do avgusta bio je politički komesar Petnaeste slovenačke divizije, od aprila 1943 do februara 1944 bio je zamenik političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije.

Prilikom pohoda Četrnaeste slovenačke divizije preko Hrvatske na Štajersku, 22. 2. 1944, na grebenu iznad Ravni bio je ranjen. Septembra 1944 godine poslat je u Slovenačko primorje na dužnost političkog komesara Devetog slovenačkog korpusa NOVJ. Za političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije imenovan je 27. 3. 1945 godine i na toj funkciju je ostao do njenog ukidanja u Trstu.

Posle oslobođenja Jugoslavije obavljao je niz dužnosti, od kojih su najvažnije:

Imao je čin rezervnog general-majora. Viktor Avbelj je umro 3. 4. 1993 godine u Ljubljani.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja, među kojima su Orden junaka socijalističkog rada, Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem i dr. Ordenom narodnog heroja odlikovan je 20. 12. 1951 godine.

Reference

uredi

Literatura

uredi
  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.