Spektar boja na kojem se vide primarne, sekundarne i tercijarne boje.

Spektar boja u prirodi nalazimo kao dugine boje. Spektar se sastoji od šest čistih boja: žuta, narančasta, crvena, ljubičasta, plava i zelena, koje su u različitim međusobnim odnosima i kontrastima.

Osnovne ili primarne bojeUredi

(od kojih nastaju sve ostale boje)

 • crvena
 • žuta
 • plava
 
Spektar u prirodi - dugine boje.

Sekundarne bojeUredi

Nastaju miješanjem primarnih (osnovnih) boja:

 • zelena (plava + žuta)
 • narančasta (žuta + crvena)
 • ljubičasta (crvena + plava)

Tercijarne bojeUredi

Nastaju miješanjem primarnih (osnovnih) i sekundarnih boja:

 • narančastocrvena
 • žutonarančasta
 • žutozelena
 • plavozelena (tirkizna) (plava+zelena
 • plavoljubičasta (indigo)
 • crvenoljubičasta (purpurna)