Video nadzor je sistem koji se sastoji od kamera za video nadzor kao i uređaja koji snimaju sliku sa kamera.Potreba za ovakvim sistema je u naglom porastu i očekuje se još veća tražnja isled internet of things fenomena, gde će svi uređaji biti spojeni na internet i njima će moći lako da se upravlja.

Video nadzor možemo podeliti na analogni i digitalni sistem.

Analogni sistemi video nadzora su realizovani putem kamera maksimalne rezolucije D1 , kasnije 960H . Današnji sistemi analognog video nadzora mogu biti realizovani čak i u rezolucijama do 1080p (1920x1080) . To su sistemi koji koriste TVI,CVI ili AHD tehnologiju digitalizacije.

Prenos signala se vrši putem koaksijalnog RG59 kabla. Prednost ovakvih sistema je što se bez razvlačenja nove instalacije može poboljšati stari sistem video nadzora.

Digitalni IP sistemi video nadzora su napredni sistemi gde svaka kamera jeste uređaj za sebe.Ona poseduje svoj ugrađeni web server, neke poseduju I/O ulaze/izlaze, SD slot za lokalno snimanje, kao i LAN mrežni priključak.

Odlika ip kamera je da su fleksibilne lako se mogu ugraditi u bilo koji poslovni sistem zbog toga što mogu koristiti postojeću LAN infrastrukturu.

Prenos signala se vrši putem računarske mreže LAN-a . Kabl je UTP, FTP ..cat5, cat6 ..zavisno od potrebne brzine strimovanja samih kamera tj saobraćaja koji će kamere u mreži praviti. Kamere se mogu napajati putem zasebnih napajanja kao i putem PoE- a .

PoE opcija omogućava smanjenje troškova kabliranja i korišćenje samo jednog kabla za instalaciju.

Uređaji za snimanje mrežnih ip kamera se zovu NVR (network video recorder) i mogu biti kapaciteta 4,8,16 ili 32 kanala. Postoje i VMS softveri tj video menadžment softveri koji mogu biti preinstalirani na serverskoj platformi ili klasičnim pc zavisno od potrebne snage tj od količine kamera i zahtevane obrade (video analitika itd.)

Oprema za video nadzor - čini je sve drugo od gore nabrojanog, a to su napajanja, poe svičevi, kablovi , konektori , nosači kamera, različite vrste sočiva za kamere itd.

Od čega se sastoji jedan sistem video nadzora

uredi

Ceo sistem sastoji se od kamera, opreme za skladištenje i prikazivanje video materijala i kablova pomoću kojih su sve komponente povezane.

U praksi postoji mnogo varijacija na temu jer sistem može biti u sprezi sa alarmnim sistemom ili posedovati mikrofone za snimanje zvuka.

Takođe kamere sa snimačem mogu biti povezane bežičnim putem i u tom slučaju nam nisu potrebni kablovi za prenos podataka.

Sve su to dodatne mogućnosti koje prilikom projektovanja sistema video nadzora birate prema svojim mogućnostima i potrebama.

 
Nadzorne kamere

Primena

uredi

Video nadzor je sistem koji se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera koje su povezane sa centralnim uređajem koji vrši obradu dojenih signala sa nadzornih kamera. Sistem se može gledati putem interneta i putem smart mobilnih telefona.

U savremeno doba, doba informatike i tehnologije video nadzor postao je normalna pojava na svakom ćošku. Svuda viđamo kamere i ponekad kada se zamislimo imamo osećaj kao da smo uvek na nečijem oku.

Video nadzor u 21. veku

uredi

U prometnijim ulicama to i jeste tako, jer video nadzor je veoma popularno sredstvo da se na neki način obezbedi imovina, tačnije stavi pod budno oko sistema koji će beležiti svaki korak što „sutra“ može biti od velikog značaja ukoliko se nešto dogodi.

Dakle, video nadzor predstavlja način da se određeni prostor nadgleda. U razne svrhe: zaštita od krađe, kontrola zaposlenih, bezbednosni razlozi, itd.

Svako će pronaći razlog u odnosu na svoje potrebe, ono što je svima zajedničko je želja da određeni prostor što bolje vide i imaju odličan pregled situacije. Naravno tu dolazimo do raznih klasifikacija opreme za video nadzor.

Ceo sistem sastoji se od kamera, opreme za skladištenje i prikazivanje video materijala i kablova pomoću kojih su sve komponente povezane. To bi bilo najprostije objašnjenje šta video nadzor zapravo predstavlja.

U praksi postoji mnogo varijacija. Video nadzor može biti u sprezi sa alarmnim sistemom, može posedovati mikrofone za snimanje zvuka. Takođe kamere za snimačem mogu biti povezane bežičnim putem i u tom slučaju nam nisu potrebni kablovi za prenos podataka. Sve su to dodatne mogućnosti koje prilikom projektovanja sistema birate prema svojim mogućnostima i potrebama. [1]

V. takođe

uredi

Reference

uredi