Venucije (Venutius, 1. vijek) je bio poglavica britskog plemena Briganti u decenijama nakon rimskog osvajanja Britanije. Prvi put se spominje godine 51. kao suprug brigantske kraljice Kartimandue, i to kao vjeran rimski saveznik. Međutim, u godinama koje su slijedile Kartimandua se od njega razvela kako bi se oženila za svog štitonošu Velokata. To je izazvalo napetost među supružnicima i natjeralo Venucija da digne ustanak protiv bivše supruge. Kartimandua se za pomoć obratila Rimljanima, koji su poslali legiju pod Cezijem Nasikom i oko godine 57. ugušili ustanak. Dvanaest godina kasnije, koristeći metež u Rimskom Carstvu nastao u Godini četiri cara, Venucije je digao novi ustanak; Rimljani ovaj put nisu mogli intervenirati, te je Kartimandua svrgnuta a područje Briganata postalo nezavisno. Što se kasnije dogodilo sa Venucijem nije poznato, ali su Briganti ponovno pokoreni tek 70-ih.

Reference

uredi