Velika porota

Velika porota (engl. Grand jury) je naziv za pravosudno tijelo, sastavljeno od laika, a koje je zaduženo za pokretanje ili odobravanje, odnosno preliminarni krivični postupak. Obično se pojavljivala u zemljama anglosaksonskog pravnog sistema, iako danas djeluje isključivo u SAD. Broji od 16 do 23 ljudi, a i ima ovlasti pozivanja svjedoka, razmatranja i izvođenja dokaza; njegova odluka odobrava pokretanje redovnog postupka, odnosno samo suđenje. Pri tome su kriteriji za dokazivanje daleko blaži, pa je dovoljno ustanoviti da postoji "osnovana sumnja" da je netko počinio krivično djelo da bi se protiv njega mogao pokrenuti postupak, umjesto da se mora dokazati da je netko počinio krivično djelo "izvan svake razumne sumnje".

Vanjske vezeUredi

Grand juror handbooks from the court system