Velika Usora
Lokacija
Države BiH
Hidrografija
Pritoke Blatnica, Uzvinska rijeka
Hidrologija
Ulijeva se u Usoru
Transport
Plovnost ne

Velika Usora je rijeka u Bosni i Hercegovini, uz Malu Usoru, jedna od sastavnica Usore.

Nakon spajanja sa Malom Usorom kod mjesta Satavci u općini Teslić nastaje rijeka Usora, lijeva pritoka rijeke Bosne. Uzvinska rijeka je lijeva pritoka Velike Usore.