Velšani je naziv koji se u najširem smislu koristi za stanovnike britanske pokrajine Velsa, a u užem smislu za pripadnike keltske etničke grupe koja je definirana velškim jezikom.

Simbol Walesa i Velšana

Pretpostavlja se da Velšana ima 4,5-5 miliona, a od čega u samom Walesu živi njih 2,5 miliona. Ostatak živi u ostalim dijelovima Ujedinjenog kraljevstva, SAD i Novom Zelandu, a postoji i značajna velška zajednica u Argentini.

Literatura

uredi