Vektor vjerovatnoće

Vektor verovatnoće ili stohastički vektor je vektor (matrica-kolona) sa nenegativnim vrednostima čiji je zbir svih elemenata tačno 1.

Neki primeri vektora verovatnoće su: