Veštačka sinteza gena

Veštačka sinteza gena' je proces sinteze gena in vitro bez korišćenja DNK uzorka kao inicijalnog templeta. Jedan od glavnih metoda je oligonukleotidna sinteza (koja se koristi i za druge svrhe) iz digitalnih genetičkih sekvenci i naknadno spajanje proizvedenih fragmenata. U kontrastu s tim prirodna replikacija DNK zahteva postojanje DNK templeta za sintezu nove DNK.

Sinteza prvog kompletnog gena, kvaščeve tRNK, je ostvarena 1972.[1] Sinteza prvih gena koji kodiraju peptide i proteine je sledila par godina kasnije.[2][3]

Usluge komercijalne sinteze gena pruža znatan broj kompanija širom sveta. Današnji pristupi sintezi gena su većinom bazirani na kombinaciji tehnika organske hemije i molekularne biologije. Celokupni geni se mogu sintetisati "de novo", bez korišćenja prekursorskih DNK templeta. Sinteza gena je postala važno oruđe u mnogim poljima rekombinantne DNK tehnologije uključujući hetorolgnu ekspresiju gene, razvoj vakcina, gensku terapiju i molekularni inženjering. Sinteza sekvenci nukleinskih kiselina je ekonomičnija od procedura klasičnog kloniranja i mutageneze.

ReferenceUredi

  1. Khorana HG, Agarwal KL, Büchi H et al. (December 1972). "Studies on polynucleotides. 103. Total synthesis of the structural gene for an alanine transfer ribonucleic acid from yeast". J. Mol. Biol. 72 (2): 209–217. PMID 4571075. doi:10.1016/0022-2836(72)90146-5. 
  2. Itakura K, Hirose T, Crea R et al. (December 1977). "Expression in Escherichia coli of a chemically synthesized gene for the hormone somatostatin". Science 198 (4321): 1056–1063. PMID 412251. doi:10.1126/science.412251. 
  3. Edge MD, Green AR, Heathcliffe GR et al. (August 1981). "Total synthesis of a human leukocyte interferon gene". Nature 292 (5825): 756–62. PMID 6167861. doi:10.1038/292756a0. 

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi