Bule (antička Grčka)

(Preusmjereno sa stranice Veće pet stotina)

U gradovima antičke Grčke, bule ili boule (grčki: βουλή, plural βουλαί or boulai od starogrčkog glagola βούλομαι (boulomai) htjeti (nakon rasprave); latinski: volo) je bio savjet građana (zvan βουλευταί ili bouleutai) imenovan za vođenje svakodnevnih gradskih poslova. Ispočetka savjet plemića koji je pomagao kralju, boulai evoluirao je u skladu s ustavom svakog grada; u oligarhijama su mjesta u boule bila nasljedna, dok su se u demokracijama članovi birali lutrijom i služili godinu dana. Malo je podatak o većini boulai, s izuzetkom Atene, o čijoj bule postoje brojni zapisi.