Varijabla

višeznačna odrednica na Vikimediji

Promenljiva (varijabla) može predstavljati:

  • Promenljivu u matematici — veličinu označena simbolom koji može da se zameni bilo kojim članom jednog skupa
  • Promenljivu u programiranju — imenovanu memorijsku lokaciju koja je podobna za skladištenje određenog podatka. Za razliku od istoimenog pojma u matematici, promenljiva u programerskom smislu nije apstraktan pojam već u svakom trenutku izvršenja programa sadrži tačno određenu, konkretnu, vrednost koja se u svakom trenutku može zameniti drugom.
  • Promenljivu u psihologiji — U psihologiji i drugim društvenim naukama, varijabla je klasa pojava ili osobina koje se menjaju i pojavljuju u najmanje dva modaliteta. Prema njenoj funkciji u određenom istraživanju, varijabla može biti zavisna i nezavisna. Jedna od prednosti vršenja eksperimenta na psihološkoj bazi je ta da možemo da menjamo (variramo) uslove odvijanja neke pojave i upravo ti uslovi su nezavisna varijabla, a ono što će se zavisno od njih menjati je zavisna varijabla.

Reference uredi

Ovaj članak, ili jedan njegov segment, izvorno je preuzet iz knjige Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada" uz odobrenje autora.