Valerijan II
Cezar Rimskog Carstva
Antoninijan sa mladim Valerijanom II.
Vladavina cca. 253-257 (kao Cezar pod carevima Valerijanom i Galijenom
Umro/la 257/258
Dinastija Licinius
Otac Gallienus
Majka Cornelia Salonina

Publije Licinije Kornelije Valerijan (Publius Licinius Cornelius Valerianus, ? -257 ili 258), također poznat kao Valerijan II, bio je najstariji sin rimskog cara Galijena i Auguste (carice) Kornelije Salonine, odnosno unuk cara Valerijana I. Godine 256. ga je djed proglasio Cezarom i poslao u Sirmium da predstavlja carsku porodicu na područjima Panonije i Mezije, odnosno rimskih granica koje su u to vrijeme sve učestalije napadali barbari. Njegova majka Salonina se sa time nije složila, s obzirom da je Valerijan imao tek 15 godina. Zato je naredila oficiru po imenu Valentin da pazi na tamošnjeg guvernera Ingenija za koga je sumnjala da bi mogao naškoditi njenom sinu. Njen sin je uistinu umro u misterioznim okolnostima 257. i 258. Vjeruje se da je Galijenova namjera da istraži cijeli slučaj navela Ingenija da se proglasi carem i pokrene kratkotrajnu pobunu 260.

Eksterni linkoviUredi