Ustav Francuske (1946)

Ustav Francuske iz 1946. godine je bio ustav Četvrte Republike, na snazi od 1946. do 1958. godine.

Ustav je 29. rujna 1946. godine usvojen od strane Konstituante, a 13. listopada je prihvaćen na referendumu. Dana 27. listopada 1946., predsjednik Privremene vlade Georges Bidault promulgirao je ustav, a isti je sljedećega dana objavljen u službenom glasniku. Na snagu je stupio 24. prosinca, kada se prvi puta sastao Conseil de la République.

Ustavom je stvorena Union française, koja se sastojala od Metropolitanske Francuske, teritorija nad kojima je Francuska imala upravu temeljem mandata Lige naroda kao i francuskih protektorata. Kondominij Novi Hebridi (današnji Vanuatu) bio je izvan Unije. Francuske okupacijske zone u Njemačkoj i Austriji bile su izvan ustava.

Ovim je ustavom u Francusku vraćen parlamentarni sustav "racionaliziran" novim sustavom kontrole između egzekutive i legislative.

Ustav je prestao važiti 4. listopada 1958. godine, kada je donesen novi ustav kojim je formirana Peta Republika, uz izuzetak preambule, koja je još uvijek na snazi.