Otvori glavni meni
Originalna kopija Ustava Brazila danas je muzejski eksponat.
Za donošenje ustava bila je zadužena Ustavotvorna skupština saznava 1986. godine.

Ustav Federalne Republike Brazila (portugalski: Constituição da República Federativa do Brasil) je vrhovni zakonski akt u Brazilu koji služi kao temelj organizacije i federalne vlasti u toj zemlji. Ustav pruža okvir organizacije fedralne vlade te njezina odnosa s pojedinim federalnim jedinicama i narodom.

Ustav je formalno ratificiran 5. listopada 1988. godine, nakon dvogodišnjeg rada Ustavotvorne skupštine.

Ustav započinje preambulom u kojoj članovi konstituante iznose svoj zadatak u stvaranju ustavnog okvira za zaštitu temeljnih prava, koja su proklamirana u preambuli. Normativni dio ustava podijeljen je na devet glava. Prve dvije glave uređuju temeljna načela Republike i temeljna prava, dok je državna organizacija uređena u glavama 3 i 4. Glava 5. regulira obranu, glava 6. poreze i državni proračun, a na nju se nadovezuje sljedeća glava s pravilima o ekonomskom i financijskom poretku. Socijalni poredak reguliran je u glavi 8., dok posljednja glava donosi opće ustavne dispozicije, uključujući i prijelazne i završne odredbe.