Urgentna medicina

Urgentna medicina je grana medicine koja se fokusira na dijagnozu i tretman akutnog oboljenja i povreda koje zahtijevaju trenutnu medicinsku pažnju.

Urgentna medicina

Teme urgentne medicine

uredi
 1. Kardiopulmonalna reanimacija
 2. Šok
 3. Poremećaji acido-bazne ravnoteže, tečnosti i elektrolita
 4. Disanje i poremećaji disanja
 5. Glavobolja
 6. Bol u prsnom košu
 7. Bol u trbuhu
 8. Bol u zglobovima i kostima
 9. Koma
 10. Gubitak tečnosti
 11. Krvarenje
 12. Politrauma
 13. Povrede glave
 14. Povrede lica i vrata
 15. Povrede kičmenog stuba i kičmene moždine
 16. Povrede prsnog koša
 17. Povrede trbuha
 18. Povrede mokraćnog sistema i spolnih organa
 19. Povrede udova
 20. Povrede šake
 21. Trovanje
 22. Obrada rane
 23. Urgentni postupci

Povezano

uredi