Urbicid je izraz kojim se od kraja 20. vijeka označavaju aktivnosti koje za posljedicu imaju uništenje jednog grada ili onemogućavanje života njegovog stanovništva. Riječ je o neologizmu koji potiče od latinske riječi urbis (grad) i cedere (sjeći, ubijati). U užem smislu se pod time podrazumijevaju namjerne aktivnosti u smislu "uklanjanja" nekog grada, bilo kroz njegovo razaranje ili drastično mijenjanje njegove demografske strukture i kulturnih obilježja kao dio šire kampanje etničkog čišćenja. U tom značenju se najčešće koristi od strane aktivista, odnosno u propagandne svrhe kako bi se određenim aktivnostima dao "naboj" zločina sličnog genocidu.

Grad Ypres za vrijeme prvog svjetskog rata

Urbicid, za razliku od genocida, nije postao dio pravne terminologije, pa se stoga koristi za široki raspon različitih fenomena u različitim zemljama i različitim društveno-ekonomskim okolnostima. Na prostoru bivše Jugoslavije je njegova upotreba najpopularnija u kontekstu rata u Bosni i Hercegovini, pri čemu se opsada Sarajeva navodi kao primjer urbicida, odnosno razaranje grada, te izgladnjivanje i ubijanje njegovih stanovnika tumači kao nastojanje da se "ubije" Sarajevo. U ostatku svijeta se pod time vrlo često podrazumijevaju i fenomeni koje ne sadrže eksplicitno nasilje, pri čemu se često spominje namjerno zanemarivanje i razne administrativne i slične mjere koje za cilj imaju eliminaciju "nepoželjnog" stanovništva iz nekih gradova, čak i po cijenu da ta naselja dožive potpunu destrukciju. U SAD se u tom smislu često navodi New Orleans nakon uragana Katrina koji je rezultirao drastičnom promjenom demografske strukture, prije svega u smanjenju udjela crnaca u stanovništvu.

U nekim od država bivše Jugoslavije se izraz "urbicid" koristi u kontekstu ekonomskih i kulturnih prilika u postkomunističkom periodu, odnosno tim se izrazom opisuje kako deindustrijalizacija do koje je došlo uslijed "tajkunske" privatizacije, tako i "poseljačenje" gradova u kojima su skorojevićki tajkuni nametali turbo folk i kič umjesto "urbane" visoke kulture.

V. također uredi

Eksterni linkovi uredi