Upsala program podataka o sukobima

Upsala program podataka o sukobima (UCDP) je projekat sakupljanja podataka o organizovanom nasilju na Univerzitetu u Uppsali u Švedskoj. Program sakuplja podatke o oružanim sukobima u periodu posle 1946. godine i čini ih javno dostupnima u godišnjem izveštaju Zemlje u oružanom sukobu. Program je započeo 2004. godine i od tada ga se kontinuisano nadopunjava. UCDP sakuplja i kvantitativne i kvalitativne podatke o konfliktima koji su potrebni istraživačima društvenih nauka, novinarima i donosiocima političkih odluka. Institucija je započela sakupljanje podataka o konfliktima već u 1970-im godinama, a uskoro je došla do zaključka da će za rast akademske discipline studija mira i sukoba biti potrebno da se osigura sistematičniji pristup.

Upsala program podataka o sukobima
Zgrada sa uredima programa levo
Administracija
Akademsko osobljeoko 15
Lokacija
Sedište
  – grad
  – pokrajina
  – savezna država
Univerzitet u Uppsali
Uppsala
Uppland
 Švedska
Službene stranice
www.ucdp.uu.se

U početku je program sakupljao podatke samo o takozvanim „oružanim sukobima“ sa više od 25 žrtava i najmanje dve uključene strane od kojih je bar jedna država. Kroz godine je program rastao i počeo da sakuplja podatke o sukobima koji ne uključuju državne aktere. Program je fizički lociran na Katedri za izučavanje mira i konflikta Univerziteta u Uppsali i zapošljava između 10 i 15 istraživača i asistenata uz veći broj pridruženih akademika i doktorskih kandidata.

Vanjske veze

uredi