Gospodarenje otpadom

(Preusmjereno sa stranice Upravljanje otpadom)

Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se velik dio primjenjuje u različitim oblicima.

Postupci gospodarenja otpadomUredi

U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, zastupljeni su sljedeći važniji postupci:

 • Izbjegavanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava:
 • Skupljanje i prijevoz otpada,
 • Vrednovanje – uporaba otpada:
  • odvojeno skupljanje,
  • reciklaža,
  • mehanička obrada,
  • biološka obrada,
  • termička obrada,
  • kemijsko-fizikalna obrada,
 • Konačno zbrinjavanje ostatnog otpada.

Obrada otpadaUredi

Mehaničko biološka obradaUredi

Cilj mehaničko bioloških obrada je smanjiti volumen obrađenom komunalnom otpadu, kroz izdvajanje pojedinih vrsta otpada koje se mogu sirovinski iskoristiti.

KompostiranjeUredi

Otpad se prevrće, rastresa i po potrebi vlaži, može se miješati dodacima poput kanalizacijskog mulja.

FermentacijaUredi

Fermentacija je anaerobna biološka obrada otpada i češće se primjenjuje u obradi muljeva, pri čemu se stvara bioplin kao glavni produkt fermentacije.

Termička obradaUredi

Djelotvoran ali skuplji način termičke obrade otpada, a osnovne vrste jesu: spaljivanje i piroliza

OdlaganjeUredi

Odlaganjem otpada razvijaju se procesom raspadanja organskog dijela deponijski plin, a u kontaktu s vodom nastaju procjedne vode, stoga odlagališta trebaju biti izvedena kako bi se spriječilo dugoročno onečišćenje okoliša.

Eksterni linkoviUredi