Gospodarenje otpadom

(Preusmjereno sa stranice Upravljanje otpadom)

Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se velik dio primjenjuje u različitim oblicima.

Kompost

Postupci gospodarenja otpadom uredi

U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, zastupljeni su sljedeći važniji postupci:

 • Izbjegavanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava:
 • Skupljanje i prijevoz otpada,
 • Vrednovanje – uporaba otpada:
  • odvojeno skupljanje,
  • reciklaža,
  • mehanička obrada,
  • biološka obrada,
  • termička obrada,
  • kemijsko-fizikalna obrada,
 • Konačno zbrinjavanje ostatnog otpada.

Obrada otpada uredi

Mehaničko biološka obrada uredi

Cilj mehaničko bioloških obrada je smanjiti volumen obrađenom komunalnom otpadu, kroz izdvajanje pojedinih vrsta otpada koje se mogu sirovinski iskoristiti.

Kompostiranje uredi

Otpad se prevrće, rastresa i po potrebi vlaži, može se miješati dodacima poput kanalizacijskog mulja.

Fermentacija uredi

Fermentacija je anaerobna biološka obrada otpada i češće se primjenjuje u obradi muljeva, pri čemu se stvara bioplin kao glavni produkt fermentacije.

Termička obrada uredi

Djelotvoran ali skuplji način termičke obrade otpada, a osnovne vrste jesu: spaljivanje i piroliza

Odlaganje uredi

Odlaganjem otpada razvijaju se procesom raspadanja organskog dijela deponijski plin, a u kontaktu s vodom nastaju procjedne vode, stoga odlagališta trebaju biti izvedena kako bi se spriječilo dugoročno onečišćenje okoliša.

Eksterni linkovi uredi